ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 61.25 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 57.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
19/08/2561 61.25 57.50
18/08/2561 57.50 57.50
17/08/2561 52.50 57.50
16/08/2561 51.25 60.00
15/08/2561 58.75 57.50
14/08/2561 58.75 57.50
13/08/2561 56.25 57.50
12/08/2561 57.50 57.50
11/08/2561 57.50 57.50
10/08/2561 52.50 57.50
09/08/2561 56.25 57.50
08/08/2561 58.75 50.00
07/08/2561 45.00 50.00
06/08/2561 52.50 50.00
05/08/2561 50.00 50.00
04/08/2561 48.33 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product