ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
18/11/2561 50.00 50.00
17/11/2561 57.50 55.00
16/11/2561 57.50 55.00
15/11/2561 58.75 55.00
14/11/2561 60.00 50.00
13/11/2561 60.00 60.00
12/11/2561 60.00 60.00
11/11/2561 57.50 55.00
10/11/2561 60.00 60.00
09/11/2561 55.00 55.00
08/11/2561 62.50 60.00
07/11/2561 71.25 60.00
06/11/2561 68.75 60.00
05/11/2561 63.75 60.00
04/11/2561 65.00 60.00
03/11/2561 73.75 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product