ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 52.50 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
20/02/2561 52.50 55.00
19/02/2561 50.00 55.00
18/02/2561 53.75 55.00
17/02/2561 48.75 60.00
16/02/2561 45.00 60.00
15/02/2561 46.25 60.00
14/02/2561 52.50 60.00
13/02/2561 46.25 60.00
12/02/2561 45.00 60.00
11/02/2561 43.75 60.00
10/02/2561 37.50 60.00
09/02/2561 45.00 60.00
08/02/2561 45.00 60.00
07/02/2561 45.00 60.00
06/02/2561 43.75 60.00
05/02/2561 42.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product