ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 44.17 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 52.50 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
25/09/2560 44.17 52.50
24/09/2560 48.33 52.50
23/09/2560 55.00 52.50
22/09/2560 50.00 52.50
21/09/2560 51.67 52.50
20/09/2560 46.67 52.50
19/09/2560 48.33 52.50
18/09/2560 48.33 52.50
17/09/2560 52.50 62.50
16/09/2560 56.67 62.50
15/09/2560 65.00 62.50
14/09/2560 60.00 62.50
13/09/2560 61.67 47.50
12/09/2560 61.67 47.50
11/09/2560 61.67 47.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product