ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 55.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
27/05/2561 55.00 55.00
26/05/2561 51.25 55.00
25/05/2561 60.00 50.00
24/05/2561 56.25 55.00
23/05/2561 56.25 50.00
22/05/2561 56.25 50.00
21/05/2561 52.50 50.00
20/05/2561 55.00 50.00
19/05/2561 51.25 50.00
18/05/2561 53.75 50.00
17/05/2561 47.50 50.00
16/05/2561 50.00 50.00
15/05/2561 45.00 50.00
14/05/2561 48.75 50.00
13/05/2561 48.75 50.00
12/05/2561 50.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product