ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 100.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
16/07/2562 100.00 60.00
15/07/2562 110.00 50.00
14/07/2562 110.00 50.00
13/07/2562 100.00 50.00
12/07/2562 85.00 50.00
11/07/2562 80.00 50.00
10/07/2562 80.00 50.00
09/07/2562 70.00 50.00
08/07/2562 90.00 50.00
07/07/2562 70.00 50.00
06/07/2562 70.00 50.00
05/07/2562 50.00 50.00
04/07/2562 50.00 50.00
03/07/2562 70.00 50.00
02/07/2562 70.00 50.00
01/07/2562 - 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product