ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 10.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
24/01/2562 10.00
23/01/2562 11.67
22/01/2562 11.67
21/01/2562 11.67
20/01/2562 15.00
19/01/2562 12.00
18/01/2562 11.67
17/01/2562 12.67
16/01/2562 12.67
15/01/2562 10.83
14/01/2562 11.00
13/01/2562 14.50
12/01/2562 11.67
11/01/2562 11.67
10/01/2562 11.67
09/01/2562 10.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product