ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 11.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
23/03/2562 11.00
22/03/2562 12.17
21/03/2562 12.33
20/03/2562 12.33
19/03/2562 12.33
18/03/2562 12.50
16/03/2562 12.00
15/03/2562 12.00
14/03/2562 12.33
13/03/2562 12.33
12/03/2562 12.33
11/03/2562 12.00
10/03/2562 20.00
09/03/2562 12.33
08/03/2562 12.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product