ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 8.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
25/06/2562 8.00
24/06/2562 12.00
23/06/2562 15.50
22/06/2562 12.00
21/06/2562 13.33
20/06/2562 11.67
19/06/2562 13.33
18/06/2562 13.33
17/06/2562 13.33
16/06/2562 15.00
15/06/2562 11.67
14/06/2562 11.67
13/06/2562 13.33
12/06/2562 11.67
11/06/2562 11.67
10/06/2562 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product