ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 22.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
18/02/2562 22.50
17/02/2562 20.00
16/02/2562 22.50
15/02/2562 22.50
14/02/2562 22.50
13/02/2562 22.50
12/02/2562 22.50
11/02/2562 25.00
09/02/2562 25.00
08/02/2562 25.00
07/02/2562 25.00
06/02/2562 25.00
05/02/2562 20.00
04/02/2562 27.50
03/02/2562 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product