ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
20/02/2561 20.00
19/02/2561 20.00
18/02/2561 20.00
17/02/2561 20.00
16/02/2561 20.00
15/02/2561 20.00
14/02/2561 20.00
13/02/2561 20.00
12/02/2561 20.00
11/02/2561 20.00
10/02/2561 20.00
09/02/2561 20.00
08/02/2561 20.00
07/02/2561 20.00
06/02/2561 20.00
05/02/2561 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product