ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
25/04/2561 20.00
24/04/2561 20.00
23/04/2561 20.00
22/04/2561 20.00
10/04/2561 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product