ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 11.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
25/09/2560 11.00
24/09/2560 15.00
23/09/2560 11.00
22/09/2560 11.00
21/09/2560 15.00
20/09/2560 15.00
19/09/2560 15.00
18/09/2560 12.50
17/09/2560 15.00
16/09/2560 12.50
15/09/2560 12.50
14/09/2560 12.50
13/09/2560 12.50
12/09/2560 11.50
11/09/2560 11.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product