ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 13.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
16/07/2562 13.00
15/07/2562 10.50
14/07/2562 10.00
13/07/2562 9.00
12/07/2562 9.00
11/07/2562 9.00
10/07/2562 11.00
09/07/2562 11.00
08/07/2562 11.00
07/07/2562 10.00
06/07/2562 10.00
05/07/2562 9.00
04/07/2562 9.00
03/07/2562 9.00
02/07/2562 10.50
01/07/2562 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product