ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
21/09/2561 16.00
20/09/2561 16.00
19/09/2561 16.00
18/09/2561 16.00
17/09/2561 16.00
16/09/2561 20.00
15/09/2561 16.00
14/09/2561 16.00
13/09/2561 16.00
12/09/2561 16.00
11/09/2561 16.00
10/09/2561 13.50
09/09/2561 15.00
08/09/2561 15.00
07/09/2561 12.50
06/09/2561 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product