ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 15.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
21/11/2560 15.00
20/11/2560 15.00
19/11/2560 15.00
18/11/2560 15.00
17/11/2560 15.00
16/11/2560 15.00
15/11/2560 15.00
14/11/2560 15.00
13/11/2560 15.00
12/11/2560 15.00
11/11/2560 15.00
10/11/2560 15.00
09/11/2560 15.00
08/11/2560 15.00
07/11/2560 15.00
06/11/2560 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product