ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
23/06/2561 15.00
22/06/2561 15.00
20/06/2561 15.00
19/06/2561 15.00
18/06/2561 15.00
17/06/2561 15.00
16/06/2561 15.00
15/06/2561 15.00
14/06/2561 15.00
13/06/2561 12.00
12/06/2561 15.00
11/06/2561 15.00
10/06/2561 15.00
09/06/2561 15.00
08/06/2561 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product