ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 110.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
19/11/2561 - 110.00 - -
18/11/2561 - 110.00 - -
17/11/2561 140.00 105.00 70.00 40.00
16/11/2561 150.00 105.00 70.00 40.00
15/11/2561 140.00 105.00 80.00 40.00
14/11/2561 140.00 120.00 80.00 40.00
13/11/2561 150.00 120.00 80.00 50.00
12/11/2561 130.00 120.00 80.00 50.00
11/11/2561 - 140.00 - -
10/11/2561 130.00 120.00 80.00 50.00
09/11/2561 130.00 145.00 80.00 50.00
08/11/2561 180.00 160.00 100.00 70.00
07/11/2561 200.00 165.00 100.00 80.00
06/11/2561 200.00 155.00 100.00 80.00
05/11/2561 250.00 160.00 100.00 80.00
04/11/2561 - 170.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product