ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 160.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 142.50 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 60.00 บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
25/07/2560 160.00 142.50 80.00 60.00
24/07/2560 160.00 142.50 80.00 60.00
23/07/2560 150.00 142.50 80.00 60.00
22/07/2560 160.00 142.50 80.00 60.00
21/07/2560 180.00 157.50 100.00 70.00
20/07/2560 170.00 135.00 100.00 80.00
19/07/2560 170.00 145.00 100.00 80.00
18/07/2560 200.00 185.00 120.00 80.00
17/07/2560 200.00 175.00 120.00 80.00
15/07/2560 200.00 190.00 150.00 100.00
14/07/2560 200.00 202.50 150.00 100.00
13/07/2560 200.00 202.50 150.00 100.00
12/07/2560 250.00 195.00 120.00 90.00
11/07/2560 250.00 202.50 120.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product