ราคาดาวเรือง
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้
150.00
บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่
100.00
บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง
80.00
บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก
40.00
บาท/ร้อยดอก
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ดาวเรือง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม