ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 110.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
19/08/2561 - 110.00 - -
18/08/2561 160.00 130.00 70.00 50.00
17/08/2561 160.00 120.00 80.00 50.00
16/08/2561 120.00 110.00 60.00 40.00
15/08/2561 - 110.00 - -
14/08/2561 - 110.00 - -
13/08/2561 - 150.00 - -
12/08/2561 - 150.00 - -
11/08/2561 180.00 142.50 100.00 70.00
10/08/2561 180.00 145.00 100.00 80.00
09/08/2561 180.00 140.00 100.00 70.00
08/08/2561 180.00 142.50 100.00 70.00
07/08/2561 160.00 125.00 80.00 50.00
06/08/2561 180.00 142.50 100.00 60.00
05/08/2561 - 145.00 - -
04/08/2561 180.00 147.50 120.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product