ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 110.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
21/02/2561 - 110.00 - -
20/02/2561 120.00 100.00 60.00 30.00
19/02/2561 120.00 95.00 60.00 30.00
18/02/2561 120.00 105.00 60.00 -
17/02/2561 120.00 105.00 80.00 -
16/02/2561 120.00 110.00 80.00 -
15/02/2561 130.00 137.50 80.00 40.00
14/02/2561 130.00 135.00 80.00 40.00
13/02/2561 130.00 145.00 80.00 40.00
12/02/2561 200.00 180.00 100.00 60.00
11/02/2561 180.00 170.00 100.00 60.00
10/02/2561 180.00 132.50 100.00 60.00
09/02/2561 130.00 95.00 50.00 30.00
08/02/2561 130.00 87.50 60.00 40.00
07/02/2561 120.00 105.00 70.00 30.00
06/02/2561 120.00 95.00 70.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product