ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 28.75 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
25/06/2562 28.75
24/06/2562 30.00
23/06/2562 30.00
22/06/2562 31.67
21/06/2562 31.67
20/06/2562 31.67
19/06/2562 31.67
18/06/2562 31.67
17/06/2562 31.67
16/06/2562 35.00
15/06/2562 26.67
14/06/2562 31.67
13/06/2562 31.67
12/06/2562 28.33
11/06/2562 28.33
10/06/2562 26.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product