ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
24/01/2562 40.00
23/01/2562 33.33
22/01/2562 31.67
21/01/2562 33.33
20/01/2562 32.50
19/01/2562 31.67
18/01/2562 31.67
17/01/2562 33.33
16/01/2562 33.75
15/01/2562 31.67
14/01/2562 31.67
13/01/2562 32.50
12/01/2562 31.67
11/01/2562 33.33
10/01/2562 33.33
09/01/2562 33.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product