ราคาดอกหน้าวัว

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกหน้าวัว - บาท/ดอก
(B) ดอกหน้าวัวมาเลย์ 35.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) ดอกหน้าวัว (B) ดอกหน้าวัวมาเลย์
23/03/2562 - 35.00
22/03/2562 15.00 35.00
21/03/2562 15.00 35.00
20/03/2562 15.00 35.00
19/03/2562 15.00 35.00
18/03/2562 15.00 35.00
17/03/2562 - 35.00
16/03/2562 - 35.00
15/03/2562 15.00 35.00
14/03/2562 15.00 35.00
13/03/2562 15.00 35.00
12/03/2562 15.00 35.00
11/03/2562 15.00 -
10/03/2562 - 35.00
09/03/2562 15.00 35.00
08/03/2562 15.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกหน้าวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกหน้าวัวรายวัน, ราคาดอกหน้าวัว, ราคาดอกหน้าวัวมาเลย์,
bg product