ราคาดอกหน้าวัว

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกหน้าวัว - บาท/ดอก
(B) ดอกหน้าวัวมาเลย์ 35.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) ดอกหน้าวัว (B) ดอกหน้าวัวมาเลย์
25/06/2562 - 35.00
24/06/2562 15.00 35.00
23/06/2562 - 35.00
22/06/2562 15.00 35.00
21/06/2562 15.00 35.00
20/06/2562 15.00 35.00
19/06/2562 15.00 35.00
18/06/2562 15.00 35.00
17/06/2562 15.00 35.00
16/06/2562 - 35.00
15/06/2562 15.00 35.00
14/06/2562 15.00 35.00
13/06/2562 15.00 35.00
12/06/2562 15.00 35.00
11/06/2562 15.00 35.00
10/06/2562 - 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกหน้าวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกหน้าวัวรายวัน, ราคาดอกหน้าวัว, ราคาดอกหน้าวัวมาเลย์,
bg product