ราคาดอกหน้าวัว

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกหน้าวัว - บาท/ดอก
(B) ดอกหน้าวัวมาเลย์ 35.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) ดอกหน้าวัว (B) ดอกหน้าวัวมาเลย์
24/01/2562 - 35.00
23/01/2562 15.00 35.00
22/01/2562 15.00 35.00
21/01/2562 - 35.00
20/01/2562 - 35.00
19/01/2562 15.00 35.00
18/01/2562 15.00 35.00
17/01/2562 15.00 35.00
16/01/2562 15.00 27.50
15/01/2562 15.00 27.50
14/01/2562 15.00 37.50
13/01/2562 - 35.00
12/01/2562 15.00 35.00
11/01/2562 15.00 35.00
10/01/2562 15.00 35.00
09/01/2562 15.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกหน้าวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกหน้าวัวรายวัน, ราคาดอกหน้าวัว, ราคาดอกหน้าวัวมาเลย์,
bg product