ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 70.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
25/09/2560 70.00
24/09/2560 77.50
23/09/2560 65.00
22/09/2560 90.00
21/09/2560 70.00
20/09/2560 75.00
19/09/2560 87.50
18/09/2560 85.00
17/09/2560 77.50
16/09/2560 72.50
15/09/2560 77.50
14/09/2560 72.50
13/09/2560 77.50
12/09/2560 75.00
11/09/2560 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product