ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 90.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
27/05/2561 90.00
26/05/2561 85.00
25/05/2561 100.00
24/05/2561 80.00
23/05/2561 80.00
22/05/2561 80.00
21/05/2561 80.00
20/05/2561 65.00
19/05/2561 60.00
18/05/2561 60.00
17/05/2561 60.00
16/05/2561 60.00
15/05/2561 65.00
14/05/2561 70.00
13/05/2561 70.00
12/05/2561 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product