ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 50.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
19/08/2561 50.00
18/08/2561 70.00
17/08/2561 55.00
16/08/2561 72.50
15/08/2561 90.00
14/08/2561 80.00
13/08/2561 80.00
12/08/2561 120.00
11/08/2561 130.00
10/08/2561 105.00
09/08/2561 90.00
08/08/2561 100.00
07/08/2561 90.00
06/08/2561 70.00
05/08/2561 70.00
04/08/2561 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product