ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 50.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
21/02/2561 50.00
20/02/2561 50.00
19/02/2561 70.00
18/02/2561 70.00
17/02/2561 70.00
16/02/2561 57.50
15/02/2561 75.00
14/02/2561 75.00
13/02/2561 85.00
12/02/2561 105.00
11/02/2561 90.00
10/02/2561 100.00
09/02/2561 65.00
08/02/2561 70.00
07/02/2561 70.00
06/02/2561 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product