ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 85.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
21/11/2560 85.00
20/11/2560 95.00
19/11/2560 95.00
18/11/2560 100.00
17/11/2560 90.00
16/11/2560 105.00
15/11/2560 105.00
14/11/2560 95.00
13/11/2560 125.00
12/11/2560 140.00
11/11/2560 140.00
10/11/2560 130.00
09/11/2560 180.00
08/11/2560 195.00
07/11/2560 215.00
06/11/2560 190.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product