ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 160.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
19/11/2561 160.00
18/11/2561 150.00
17/11/2561 120.00
16/11/2561 120.00
15/11/2561 110.00
14/11/2561 100.00
13/11/2561 100.00
12/11/2561 100.00
11/11/2561 35.00
10/11/2561 100.00
09/11/2561 90.00
08/11/2561 90.00
07/11/2561 110.00
06/11/2561 120.00
05/11/2561 110.00
04/11/2561 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product