ราคาดอกพุด

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกพุด 60.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกพุด
23/01/2562 60.00
21/01/2562 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกพุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกพุดรายวัน, ราคาดอกพุด,
bg product