ราคาดอกบัว
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ดอกบัวหลวง (ขาว-แดง)
40.00
บาท/กำ
สายบัว
16.00
บาท/กก.
ไหลบัว
60.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ดอกบัว
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม