ราคาดอกขจร

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกขจร - บาท/กก.
(B) ผักขจร 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกขจร (B) ผักขจร
20/01/2562 - 200.00
19/01/2562 - 200.00
13/01/2562 - 200.00
11/01/2562 - 200.00
09/01/2562 - 200.00
08/01/2562 - 200.00
07/01/2562 - 200.00
06/01/2562 - 220.00
05/01/2562 - 220.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกขจรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกขจรรายวัน, ราคาดอกขจร, ราคาผักขจร,
bg product