ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
23/03/2562 50.00
22/03/2562 41.67
21/03/2562 41.67
20/03/2562 41.67
19/03/2562 41.67
18/03/2562 37.50
16/03/2562 65.00
15/03/2562 60.00
14/03/2562 60.00
13/03/2562 60.00
12/03/2562 60.00
11/03/2562 60.00
10/03/2562 50.00
09/03/2562 66.67
08/03/2562 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product