ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 46.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
25/06/2562 46.67
24/06/2562 36.67
23/06/2562 45.00
22/06/2562 36.67
21/06/2562 36.67
20/06/2562 36.67
19/06/2562 36.67
18/06/2562 36.67
17/06/2562 60.83
16/06/2562 46.25
15/06/2562 38.00
14/06/2562 38.00
13/06/2562 36.33
12/06/2562 38.00
11/06/2562 38.00
10/06/2562 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product