ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
24/01/2562 50.00
23/01/2562 63.33
22/01/2562 63.33
21/01/2562 63.33
20/01/2562 50.00
19/01/2562 60.00
18/01/2562 60.00
17/01/2562 60.00
16/01/2562 60.00
15/01/2562 60.00
14/01/2562 61.67
13/01/2562 52.50
12/01/2562 65.00
11/01/2562 65.00
10/01/2562 65.00
09/01/2562 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product