ราคาชะอม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 13.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
25/06/2562 13.00
24/06/2562 11.50
23/06/2562 15.00
22/06/2562 13.50
21/06/2562 13.50
20/06/2562 13.50
19/06/2562 14.50
18/06/2562 14.50
17/06/2562 14.50
16/06/2562 15.00
15/06/2562 15.00
14/06/2562 14.50
13/06/2562 14.50
12/06/2562 14.50
11/06/2562 15.00
10/06/2562 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product