ราคาชะอม

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 22.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
23/01/2562 22.00
22/01/2562 24.50
21/01/2562 72.00
20/01/2562 20.00
19/01/2562 22.50
18/01/2562 24.00
17/01/2562 22.50
16/01/2562 25.00
15/01/2562 25.50
14/01/2562 25.50
13/01/2562 25.00
12/01/2562 25.50
11/01/2562 25.50
10/01/2562 26.50
09/01/2562 26.50
08/01/2562 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product