ราคาชะอม

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 19.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
22/03/2562 19.00
21/03/2562 19.00
20/03/2562 19.00
19/03/2562 19.00
18/03/2562 17.50
16/03/2562 55.00
15/03/2562 50.00
14/03/2562 50.00
13/03/2562 50.00
12/03/2562 49.00
11/03/2562 49.00
10/03/2562 80.00
09/03/2562 49.00
08/03/2562 49.00
07/03/2562 49.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product