ราคาชมพู่
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่
47.50
บาท/กก.
ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ชมพู่
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม