ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
04/08/2561 100.00 - - -
02/08/2561 85.00 - - 65.00
01/08/2561 72.50 - - 65.00
31/07/2561 72.50 - - 65.00
30/07/2561 60.00 - - -
29/07/2561 60.00 - - -
28/07/2561 60.00 - - -
27/07/2561 60.00 - - -
26/07/2561 75.00 - - -
25/07/2561 82.50 - - -
24/07/2561 60.00 - - -
23/07/2561 57.50 - - -
22/07/2561 57.50 - - -
21/07/2561 50.00 - - -
20/07/2561 50.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product