ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
20/02/2561 30.00 - - 25.00
19/02/2561 40.00 - - -
18/02/2561 40.00 - - -
17/02/2561 41.50 - - 40.00
16/02/2561 42.50 - - -
15/02/2561 47.50 - - -
14/02/2561 47.50 - - -
13/02/2561 55.00 - - 40.00
12/02/2561 65.00 - - -
11/02/2561 55.00 - - -
10/02/2561 39.00 - - 40.00
09/02/2561 42.50 - - -
08/02/2561 40.00 - - 40.00
07/02/2561 40.00 - - -
06/02/2561 40.00 - - -
05/02/2561 40.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product