ราคาจำปี

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 100.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
18/02/2562 100.00
17/02/2562 90.00
16/02/2562 80.00
15/02/2562 75.00
14/02/2562 80.00
13/02/2562 80.00
12/02/2562 70.00
11/02/2562 80.00
10/02/2562 80.00
09/02/2562 70.00
08/02/2562 70.00
07/02/2562 70.00
06/02/2562 70.00
05/02/2562 90.00
04/02/2562 150.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product