ราคาจำปี

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 120.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
19/12/2561 120.00
18/12/2561 135.00
17/12/2561 135.00
16/12/2561 120.00
15/12/2561 140.00
14/12/2561 140.00
13/12/2561 140.00
12/12/2561 130.00
11/12/2561 140.00
10/12/2561 120.00
09/12/2561 120.00
08/12/2561 150.00
07/12/2561 150.00
06/12/2561 125.00
05/12/2561 130.00
04/12/2561 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product