ราคาจำปี

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 75.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
25/04/2562 75.00
24/04/2562 70.00
23/04/2562 80.00
22/04/2562 50.00
20/04/2562 60.00
18/04/2562 70.00
17/04/2562 100.00
15/04/2562 50.00
14/04/2562 60.00
13/04/2562 80.00
12/04/2562 100.00
11/04/2562 100.00
10/04/2562 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product