ราคาจำปี

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 70.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
21/09/2561 70.00
20/09/2561 75.00
19/09/2561 70.00
18/09/2561 75.00
17/09/2561 75.00
16/09/2561 70.00
15/09/2561 75.00
14/09/2561 70.00
13/09/2561 70.00
12/09/2561 80.00
11/09/2561 55.00
10/09/2561 80.00
09/09/2561 70.00
08/09/2561 95.00
07/09/2561 100.00
06/09/2561 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product