ราคาจำปี

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 70.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
25/06/2561 70.00
24/06/2561 60.00
23/06/2561 70.00
22/06/2561 80.00
21/06/2561 80.00
20/06/2561 80.00
19/06/2561 85.00
18/06/2561 80.00
17/06/2561 100.00
16/06/2561 100.00
15/06/2561 100.00
14/06/2561 90.00
13/06/2561 90.00
12/06/2561 70.00
11/06/2561 70.00
10/06/2561 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product