ราคางา

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว - บาท/กก.
(B) งาดำ 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
25/06/2562 - 100.00
24/06/2562 - 100.00
23/06/2562 95.00 110.00
22/06/2562 95.00 110.00
21/06/2562 95.00 110.00
20/06/2562 - 100.00
19/06/2562 95.00 110.00
18/06/2562 95.00 110.00
17/06/2562 95.00 110.00
16/06/2562 95.00 110.00
15/06/2562 95.00 110.00
14/06/2562 95.00 110.00
13/06/2562 95.00 110.00
12/06/2562 - 100.00
11/06/2562 95.00 110.00
10/06/2562 95.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product