ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 50.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 14.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 16.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
19/08/2561 50.00 14.00 16.00 70.00
18/08/2561 55.00 15.00 17.50 70.00
17/08/2561 47.50 14.00 15.00 70.00
16/08/2561 55.00 13.50 16.50 70.00
15/08/2561 50.00 14.00 16.00 75.00
14/08/2561 50.00 14.00 18.00 90.00
13/08/2561 60.00 14.00 18.00 70.00
12/08/2561 50.00 17.00 18.00 90.00
11/08/2561 50.00 16.00 16.00 90.00
10/08/2561 55.00 12.00 10.00 70.00
09/08/2561 70.00 14.50 15.50 70.00
08/08/2561 55.00 15.50 16.50 70.00
07/08/2561 55.00 12.50 15.00 46.00
06/08/2561 70.00 13.67 15.33 46.00
05/08/2561 65.00 14.50 16.00 80.00
04/08/2561 70.00 13.33 15.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product