ราคาคะน้า
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562
แขนงคะน้า
-
บาท/กก.
คะน้าต้น
16.00
บาท/กก.
คะน้ายอด
18.00
บาท/กก.
คะน้าฮ่องกง
70.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
คะน้า
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม