ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 50.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 35.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 40.67 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 85.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
25/09/2560 50.00 35.00 40.67 85.00
24/09/2560 50.00 32.50 35.00 80.00
23/09/2560 50.00 33.50 35.00 80.00
22/09/2560 70.00 34.00 39.67 80.00
21/09/2560 70.00 36.00 47.00 80.00
20/09/2560 42.50 29.50 38.33 80.00
19/09/2560 45.00 31.50 40.00 80.00
18/09/2560 40.00 31.50 39.33 80.00
17/09/2560 45.00 29.50 33.00 70.00
16/09/2560 45.00 29.50 31.33 70.00
15/09/2560 45.00 27.00 29.67 70.00
14/09/2560 45.00 27.50 30.33 70.00
13/09/2560 45.00 28.00 26.00 70.00
12/09/2560 45.00 26.00 26.00 70.00
11/09/2560 45.00 28.00 26.67 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product