ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 28.50 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 11.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 17.33 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 104.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
20/02/2561 28.50 11.00 17.33 104.50
19/02/2561 25.00 12.33 17.67 105.50
18/02/2561 25.00 14.00 19.00 190.00
17/02/2561 27.00 14.00 16.33 103.00
16/02/2561 35.00 14.00 20.00 190.00
15/02/2561 35.00 13.33 19.33 84.00
14/02/2561 41.00 15.33 18.00 82.00
13/02/2561 40.00 15.50 18.00 140.00
12/02/2561 34.00 16.00 18.00 155.00
11/02/2561 40.00 15.00 19.00 80.00
10/02/2561 40.00 18.00 22.00 130.00
09/02/2561 34.00 21.00 22.67 75.00
08/02/2561 42.50 21.00 23.33 75.00
07/02/2561 45.00 21.50 20.00 80.00
06/02/2561 47.50 18.00 19.67 49.00
05/02/2561 40.00 18.33 20.67 49.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product