ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 70.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 14.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 16.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
19/11/2561 70.00 14.00 16.00 18.00
18/11/2561 - 25.00 30.00 -
17/11/2561 40.00 21.50 23.50 80.00
16/11/2561 42.50 18.00 20.00 54.00
15/11/2561 42.50 16.33 17.33 44.00
14/11/2561 40.00 17.00 18.00 18.00
13/11/2561 45.00 19.00 25.00 20.00
12/11/2561 70.00 19.00 25.00 20.00
11/11/2561 40.00 31.00 35.50 80.00
10/11/2561 80.00 27.00 29.50 26.00
09/11/2561 55.00 32.33 36.33 56.50
08/11/2561 47.50 36.67 40.00 64.50
07/11/2561 52.50 41.33 35.67 60.50
06/11/2561 65.00 45.33 49.00 55.50
05/11/2561 80.00 42.67 48.00 61.50
04/11/2561 35.00 44.50 48.50 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product