ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 6.00 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 5.00 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 31.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
25/06/2562 - - 6.00 5.00 31.00 -
24/06/2562 15.50 10.00 6.00 5.00 40.00 25.00
23/06/2562 12.00 8.00 6.00 5.00 35.50 25.00
22/06/2562 12.50 8.00 6.00 5.00 38.00 25.00
21/06/2562 12.50 8.00 6.00 5.00 41.33 25.00
20/06/2562 12.50 8.00 6.00 5.00 38.00 25.00
19/06/2562 12.50 8.00 6.00 5.00 38.00 25.00
18/06/2562 12.50 8.00 6.00 5.00 38.00 25.00
17/06/2562 13.00 - 6.00 5.00 41.33 -
16/06/2562 12.00 8.00 6.00 5.00 35.00 25.00
15/06/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 43.33 25.00
14/06/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 43.33 25.00
13/06/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 36.00 25.00
12/06/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 36.00 25.00
11/06/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 36.00 25.00
10/06/2562 14.00 - 6.00 5.00 40.67 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product