ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 5.00 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 4.00 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 16.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
23/03/2562 - - 5.00 4.00 16.00 -
22/03/2562 20.00 15.00 5.00 4.00 58.67 25.00
21/03/2562 20.00 15.00 5.00 4.00 58.67 25.00
20/03/2562 20.00 15.00 5.00 4.00 58.67 25.00
19/03/2562 20.00 15.00 5.00 4.00 58.67 25.00
18/03/2562 20.00 15.00 - - 80.00 25.00
17/03/2562 28.00 15.00 - - - 25.00
16/03/2562 19.50 15.00 5.00 4.00 58.33 25.00
15/03/2562 19.50 15.00 5.00 4.00 58.33 25.00
14/03/2562 19.50 15.00 5.00 4.00 58.33 25.00
13/03/2562 19.50 15.00 5.00 4.00 58.33 25.00
12/03/2562 19.50 15.00 5.00 4.00 58.33 25.00
11/03/2562 19.50 15.00 5.00 4.00 58.33 25.00
10/03/2562 28.00 15.00 - - 50.00 25.00
09/03/2562 19.50 15.00 5.00 4.00 58.67 25.00
08/03/2562 11.00 - 5.00 4.00 58.67 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product