ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ข้าวโพดเม็ด
8.98
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม