ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2564
ข้าวโพดเม็ด
10.47
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม