ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดเม็ด 10.07 บาท/กก.
วันที่ (A) ข้าวโพดเม็ด
19/11/2561 10.07
16/11/2561 10.07
15/11/2561 10.07
14/11/2561 10.08
13/11/2561 10.10
12/11/2561 10.11
09/11/2561 10.11
08/11/2561 10.12
07/11/2561 10.12
06/11/2561 10.12
05/11/2561 10.13
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-บ้านบึง)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-พระประแดง)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีโคราช)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีบางนา)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีราชบุรี)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีศรีราชา)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เซ็นทาโก)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เบทาโกร)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายวัน, ราคาข้าวโพดเม็ด,
bg product