ราคาข่า

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 16.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
25/06/2561 16.00 30.00
24/06/2561 20.00 35.00
23/06/2561 15.67 31.67
22/06/2561 15.67 31.67
21/06/2561 20.00 30.00
20/06/2561 15.67 31.67
19/06/2561 15.67 31.67
18/06/2561 15.67 31.67
17/06/2561 17.50 35.00
16/06/2561 15.67 31.67
15/06/2561 15.67 30.00
14/06/2561 17.50 32.50
13/06/2561 15.67 31.67
12/06/2561 15.67 31.33
11/06/2561 15.67 31.33
10/06/2561 17.50 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product