ราคาข่า

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 17.50 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 30.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
25/07/2560 17.50 30.00
24/07/2560 17.50 30.00
23/07/2560 20.00 30.00
22/07/2560 20.00 30.00
21/07/2560 20.00 30.00
20/07/2560 20.00 30.00
19/07/2560 20.00 30.00
18/07/2560 20.00 30.00
17/07/2560 20.00 30.00
16/07/2560 20.00 30.00
15/07/2560 20.00 30.00
14/07/2560 17.50 30.00
13/07/2560 17.50 30.00
12/07/2560 17.50 30.00
11/07/2560 17.50 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product