ราคาข่า

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 20.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
24/01/2562 20.00 40.00
23/01/2562 18.33 34.33
22/01/2562 18.33 34.33
21/01/2562 18.33 32.00
20/01/2562 18.50 37.50
19/01/2562 15.67 33.00
18/01/2562 15.67 34.33
17/01/2562 15.67 44.67
16/01/2562 15.67 33.00
15/01/2562 15.67 33.33
14/01/2562 15.67 32.00
13/01/2562 18.00 35.50
12/01/2562 15.33 31.67
11/01/2562 15.33 31.00
10/01/2562 15.33 31.00
09/01/2562 15.33 31.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product