ราคาข่า

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 20.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 45.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
23/03/2562 20.00 45.00
22/03/2562 16.67 36.67
21/03/2562 16.67 36.67
20/03/2562 16.67 33.33
19/03/2562 16.67 36.67
18/03/2562 15.00 32.50
16/03/2562 16.67 36.67
15/03/2562 18.33 39.00
14/03/2562 18.33 38.33
13/03/2562 18.33 38.33
12/03/2562 18.33 38.33
11/03/2562 18.33 36.67
10/03/2562 25.00 40.00
09/03/2562 18.33 36.67
08/03/2562 18.33 36.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product