ราคาข่า

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 17.25 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 39.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
25/06/2562 17.25 39.00
24/06/2562 24.00 40.83
23/06/2562 30.00 43.75
22/06/2562 24.00 43.33
21/06/2562 19.00 45.00
20/06/2562 17.33 41.67
19/06/2562 24.00 43.33
18/06/2562 24.00 41.67
17/06/2562 19.00 43.33
16/06/2562 32.50 45.00
15/06/2562 25.00 41.67
14/06/2562 25.67 38.33
13/06/2562 19.00 41.67
12/06/2562 21.67 38.33
11/06/2562 21.67 38.33
10/06/2562 20.00 41.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product