ราคาข่า

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 16.67 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 27.50 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
21/11/2560 16.67 27.50
20/11/2560 16.67 27.50
19/11/2560 20.00 31.25
18/11/2560 16.67 27.50
17/11/2560 16.67 26.83
16/11/2560 16.67 27.67
15/11/2560 15.00 26.25
14/11/2560 16.67 28.33
13/11/2560 16.67 28.33
12/11/2560 20.00 32.50
11/11/2560 16.67 28.33
10/11/2560 16.67 28.33
09/11/2560 20.00 32.50
08/11/2560 20.00 32.50
07/11/2560 20.00 32.50
06/11/2560 20.00 32.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product