ราคาข่า

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 16.67 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 33.33 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
20/02/2561 16.67 33.33
19/02/2561 15.00 34.67
18/02/2561 17.50 40.00
17/02/2561 15.00 35.00
16/02/2561 17.50 40.00
15/02/2561 15.00 34.67
14/02/2561 15.67 34.67
13/02/2561 17.50 40.00
12/02/2561 17.50 40.00
11/02/2561 17.50 40.00
10/02/2561 17.50 40.00
09/02/2561 15.00 35.00
08/02/2561 15.67 35.00
07/02/2561 17.50 40.00
06/02/2561 15.67 35.00
05/02/2561 15.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product