ราคาข่า

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 20.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 32.50 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
25/09/2560 20.00 32.50
24/09/2560 20.00 32.50
23/09/2560 20.00 32.50
22/09/2560 20.00 32.50
21/09/2560 20.00 32.50
20/09/2560 20.00 30.00
19/09/2560 20.00 30.00
18/09/2560 20.00 30.00
17/09/2560 20.00 30.00
16/09/2560 20.00 30.00
15/09/2560 20.00 30.00
14/09/2560 20.00 30.00
13/09/2560 20.00 32.50
12/09/2560 20.00 32.50
11/09/2560 20.00 32.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product