ราคาข่า

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 22.50 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
25/04/2561 22.50 40.00
24/04/2561 19.00 35.00
23/04/2561 19.00 35.00
22/04/2561 25.00 40.00
21/04/2561 12.00 25.00
20/04/2561 12.00 25.00
19/04/2561 16.00 32.50
18/04/2561 16.00 32.50
17/04/2561 16.00 32.50
16/04/2561 16.00 32.50
15/04/2561 20.00 40.00
14/04/2561 16.00 32.50
13/04/2561 20.00 40.00
12/04/2561 16.00 32.50
11/04/2561 16.00 32.50
10/04/2561 19.00 36.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product