ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 63.00 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
25/06/2562 63.00 40.00
24/06/2562 69.33 40.00
23/06/2562 80.00 40.00
22/06/2562 64.33 40.00
21/06/2562 61.00 40.00
20/06/2562 56.00 40.00
19/06/2562 72.00 40.00
18/06/2562 76.00 40.00
17/06/2562 69.33 55.00
16/06/2562 75.00 60.00
15/06/2562 55.17 60.00
14/06/2562 49.33 60.00
13/06/2562 46.00 55.00
12/06/2562 49.33 60.00
11/06/2562 46.00 60.00
10/06/2562 59.33 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product