ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 40.00 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
24/01/2562 40.00 40.00
23/01/2562 56.67 40.00
22/01/2562 65.00 40.00
21/01/2562 65.00 40.00
20/01/2562 50.00 40.00
19/01/2562 60.00 40.00
18/01/2562 53.33 40.00
17/01/2562 60.00 40.00
16/01/2562 51.67 40.00
15/01/2562 60.00 40.00
14/01/2562 60.00 40.00
13/01/2562 50.00 40.00
12/01/2562 60.00 40.00
11/01/2562 60.00 40.00
10/01/2562 60.00 40.00
09/01/2562 63.33 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product