ราคาขึ้นฉ่าย
ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ขึ้นฉ่าย
45.00
บาท/กก.
ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ขึ้นฉ่าย
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม