ราคาขิง

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 27.50 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 45.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 28.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
19/12/2561 27.50 45.00 28.00
18/12/2561 30.00 50.83 39.33
17/12/2561 30.00 50.83 38.67
16/12/2561 30.00 58.75 32.50
15/12/2561 27.50 45.00 30.50
14/12/2561 28.33 49.17 33.67
13/12/2561 27.50 45.00 35.50
12/12/2561 28.33 49.17 33.67
11/12/2561 28.33 51.17 33.00
10/12/2561 30.00 60.00 25.00
09/12/2561 30.00 60.00 40.00
08/12/2561 28.33 51.17 37.33
07/12/2561 28.33 51.17 38.00
06/12/2561 28.33 51.17 37.33
05/12/2561 30.00 58.75 40.00
04/12/2561 28.33 51.17 37.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product