ราคาขิง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 37.50 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
25/04/2561 30.00 37.50 80.00
24/04/2561 31.67 33.00 73.33
23/04/2561 31.67 33.00 73.33
22/04/2561 35.00 40.00 80.00
21/04/2561 25.00 24.00 60.00
20/04/2561 25.00 24.00 60.00
19/04/2561 30.00 29.50 70.00
18/04/2561 27.50 29.50 70.00
17/04/2561 27.50 29.50 70.00
16/04/2561 27.50 29.50 70.00
15/04/2561 30.00 35.00 80.00
14/04/2561 25.00 29.50 70.00
13/04/2561 30.00 35.00 80.00
12/04/2561 27.50 29.50 70.00
11/04/2561 27.50 29.50 70.00
10/04/2561 24.00 31.67 63.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product