ราคาขิง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 32.50 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 32.50 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
25/04/2562 32.50 32.50 70.00
24/04/2562 30.00 30.00 66.67
23/04/2562 27.50 25.00 65.00
22/04/2562 30.00 28.33 66.67
21/04/2562 30.00 25.00 70.00
20/04/2562 28.33 30.00 66.67
19/04/2562 27.50 25.00 64.00
18/04/2562 30.00 32.50 70.00
17/04/2562 28.33 30.00 66.00
16/04/2562 27.50 25.00 64.00
15/04/2562 28.33 30.00 66.00
14/04/2562 30.00 32.50 70.00
13/04/2562 30.00 32.50 70.00
12/04/2562 28.33 30.33 66.00
11/04/2562 28.33 30.33 66.00
10/04/2562 28.33 30.33 66.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product