ราคาขิง

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 47.50 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 32.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
25/09/2560 30.00 47.50 32.00
24/09/2560 30.00 47.50 32.00
23/09/2560 30.00 47.50 32.00
22/09/2560 30.00 47.50 32.00
21/09/2560 30.00 47.50 32.00
20/09/2560 31.25 42.50 35.00
19/09/2560 31.25 42.50 35.00
18/09/2560 31.25 42.50 35.00
17/09/2560 31.25 42.50 35.00
16/09/2560 31.25 42.50 35.00
15/09/2560 31.25 42.50 35.00
14/09/2560 31.25 42.50 35.00
13/09/2560 31.25 45.00 37.50
12/09/2560 31.25 45.00 37.50
11/09/2560 31.25 45.00 37.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product