ราคาขิง

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 28.33 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 40.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
18/02/2562 28.33 40.00 80.00
17/02/2562 30.00 60.00 80.00
16/02/2562 28.33 40.00 80.00
15/02/2562 28.33 40.00 80.00
14/02/2562 28.33 40.00 80.00
13/02/2562 28.33 40.00 80.00
12/02/2562 28.33 40.00 80.00
11/02/2562 28.33 40.00 80.00
09/02/2562 28.33 30.00 80.00
08/02/2562 28.33 40.00 80.00
07/02/2562 28.33 40.00 49.00
06/02/2562 28.33 40.00 49.00
05/02/2562 30.00 50.00 18.00
04/02/2562 28.33 40.00 54.00
03/02/2562 30.00 60.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product