ราคาขิง

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 56.67 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 48.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
21/11/2560 30.00 56.67 48.00
20/11/2560 30.00 56.00 48.00
19/11/2560 32.50 55.00 60.00
18/11/2560 30.00 56.00 48.00
17/11/2560 30.00 56.00 48.00
16/11/2560 28.75 59.33 41.33
15/11/2560 30.00 59.33 37.00
14/11/2560 30.00 59.33 38.67
13/11/2560 30.00 59.33 38.67
12/11/2560 32.50 60.00 50.00
11/11/2560 30.00 57.67 32.00
10/11/2560 30.00 57.67 32.00
09/11/2560 32.50 57.50 40.00
08/11/2560 32.50 57.50 40.00
07/11/2560 32.50 57.50 40.00
06/11/2560 32.50 57.50 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product