ราคาขิง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 36.33 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 24.33 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 54.67 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
20/02/2561 36.33 24.33 54.67
19/02/2561 28.33 24.33 54.67
18/02/2561 30.00 27.50 52.00
17/02/2561 28.33 24.33 48.00
16/02/2561 30.00 27.50 42.00
15/02/2561 30.00 29.33 51.33
14/02/2561 30.00 29.33 48.00
13/02/2561 32.50 35.00 52.00
12/02/2561 32.50 35.00 52.00
11/02/2561 32.50 35.00 52.00
10/02/2561 32.50 35.00 52.00
09/02/2561 30.00 29.33 48.00
08/02/2561 30.00 29.33 48.00
07/02/2561 32.50 35.00 52.00
06/02/2561 30.00 29.33 48.00
05/02/2561 30.00 29.33 48.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product