ราคาขิง

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 35.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 35.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
25/07/2560 35.00 35.00 60.00
24/07/2560 35.00 35.00 60.00
23/07/2560 35.00 37.50 60.00
22/07/2560 35.00 37.50 60.00
21/07/2560 35.00 37.50 60.00
20/07/2560 35.00 37.50 60.00
19/07/2560 35.00 37.50 60.00
18/07/2560 35.00 37.50 60.00
17/07/2560 35.00 37.50 60.00
16/07/2560 35.00 35.00 90.00
15/07/2560 35.00 37.50 60.00
14/07/2560 32.50 35.00 65.00
13/07/2560 32.50 35.00 65.00
12/07/2560 32.50 35.00 65.00
11/07/2560 32.50 35.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product