ราคาขิง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 32.50 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 34.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 36.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
25/06/2561 32.50 34.00 36.00
24/06/2561 35.00 40.00 40.00
23/06/2561 35.00 36.00 40.67
22/06/2561 35.00 36.00 40.67
21/06/2561 35.00 40.00 40.00
20/06/2561 35.00 36.00 40.67
19/06/2561 35.00 36.00 40.67
18/06/2561 35.00 36.00 40.67
17/06/2561 37.50 40.00 45.00
16/06/2561 35.00 36.00 40.67
15/06/2561 35.00 36.00 40.67
14/06/2561 37.50 40.00 45.00
13/06/2561 35.00 36.00 47.33
12/06/2561 35.00 36.00 80.67
11/06/2561 35.00 36.00 80.67
10/06/2561 37.50 40.00 105.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product