ราคาขิง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 40.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 38.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 34.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
16/07/2562 40.00 38.00 34.00
15/07/2562 40.00 37.00 33.00
14/07/2562 38.00 36.00 32.00
13/07/2562 39.00 36.00 32.00
12/07/2562 37.00 35.50 32.00
11/07/2562 37.00 34.50 32.00
10/07/2562 34.50 34.50 32.00
09/07/2562 34.50 34.50 32.00
08/07/2562 34.50 35.50 32.00
07/07/2562 34.00 35.00 32.00
06/07/2562 34.00 35.00 32.00
05/07/2562 34.50 34.50 32.00
04/07/2562 34.50 34.50 32.00
03/07/2562 34.50 34.50 31.00
02/07/2562 32.00 34.50 32.00
01/07/2562 30.00 32.00 32.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product