ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 65.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
25/09/2560 65.00 45.00
24/09/2560 65.00 45.00
23/09/2560 65.00 45.00
22/09/2560 65.00 45.00
21/09/2560 65.00 45.00
20/09/2560 65.00 42.50
19/09/2560 70.00 42.50
18/09/2560 70.00 42.50
17/09/2560 70.00 42.50
16/09/2560 70.00 42.50
15/09/2560 70.00 42.50
14/09/2560 70.00 42.50
13/09/2560 70.00 45.00
12/09/2560 70.00 45.00
11/09/2560 70.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product