ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 50.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
23/03/2562 50.00 35.00
22/03/2562 50.00 25.33
21/03/2562 50.00 25.33
20/03/2562 50.00 26.67
19/03/2562 50.00 26.67
18/03/2562 50.00 21.50
16/03/2562 50.00 26.33
15/03/2562 47.50 26.00
14/03/2562 47.50 26.00
13/03/2562 47.50 26.00
12/03/2562 47.50 26.00
11/03/2562 47.50 22.67
10/03/2562 45.00 25.00
09/03/2562 47.50 22.00
08/03/2562 47.50 25.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product