ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 100.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 22.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
25/06/2562 100.00 22.50
24/06/2562 80.00 31.67
23/06/2562 90.00 23.50
22/06/2562 85.00 25.67
21/06/2562 85.00 25.67
20/06/2562 85.00 25.67
19/06/2562 85.00 25.67
18/06/2562 85.00 25.67
17/06/2562 80.00 25.67
16/06/2562 70.00 25.00
15/06/2562 75.00 21.67
14/06/2562 70.00 24.33
13/06/2562 75.00 25.00
12/06/2562 75.00 21.00
11/06/2562 75.00 21.00
10/06/2562 72.50 21.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product