ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 50.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 30.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
20/02/2561 50.00 30.00
19/02/2561 50.00 30.00
18/02/2561 50.00 35.00
17/02/2561 50.00 30.00
16/02/2561 50.00 35.00
15/02/2561 55.00 33.33
14/02/2561 55.00 33.33
13/02/2561 55.00 40.00
12/02/2561 55.00 40.00
11/02/2561 55.00 40.00
10/02/2561 55.00 40.00
09/02/2561 55.00 33.33
08/02/2561 55.00 33.33
07/02/2561 55.00 40.00
06/02/2561 55.00 33.33
05/02/2561 55.00 33.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product