ราคาขมิ้น
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ขมิ้นขาว
100.00
บาท/กก.
ขมิ้นเหลือง
37.50
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ขมิ้น
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม