ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 55.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
25/04/2561 55.00 37.50
24/04/2561 55.00 32.67
23/04/2561 55.00 32.67
22/04/2561 50.00 35.00
21/04/2561 - 23.00
20/04/2561 - 23.00
19/04/2561 60.00 31.50
18/04/2561 60.00 31.50
17/04/2561 60.00 31.50
16/04/2561 60.00 31.50
15/04/2561 60.00 40.00
14/04/2561 60.00 31.50
13/04/2561 60.00 40.00
12/04/2561 60.00 31.50
11/04/2561 60.00 31.50
10/04/2561 50.00 31.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product