ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 60.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 35.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
25/07/2560 60.00 35.00
24/07/2560 60.00 35.00
23/07/2560 60.00 35.00
22/07/2560 60.00 35.00
21/07/2560 60.00 35.00
20/07/2560 60.00 35.00
19/07/2560 60.00 35.00
18/07/2560 60.00 35.00
17/07/2560 60.00 35.00
16/07/2560 50.00 30.00
15/07/2560 64.00 35.00
14/07/2560 59.00 35.00
13/07/2560 59.00 35.00
12/07/2560 59.00 35.00
11/07/2560 59.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product