ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 60.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
24/01/2562 60.00 30.00
23/01/2562 55.00 22.00
22/01/2562 55.00 21.67
21/01/2562 55.00 22.00
20/01/2562 52.50 25.00
19/01/2562 52.50 22.67
18/01/2562 52.50 22.00
17/01/2562 60.00 25.33
16/01/2562 60.00 26.00
15/01/2562 55.00 22.00
14/01/2562 60.00 22.00
13/01/2562 60.00 45.00
12/01/2562 60.00 35.33
11/01/2562 60.00 35.33
10/01/2562 60.00 35.33
09/01/2562 60.00 35.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product