ราคาขนุน

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 18.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา - บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
24/01/2562 18.00 - 15.00
23/01/2562 15.00 20.00 16.67
22/01/2562 16.50 - 17.50
21/01/2562 16.00 - 17.50
20/01/2562 16.50 20.00 15.00
19/01/2562 16.00 20.00 16.67
18/01/2562 16.00 20.00 16.67
17/01/2562 16.50 20.00 15.00
16/01/2562 16.00 20.00 16.67
15/01/2562 16.50 - 17.50
14/01/2562 16.50 20.00 16.67
13/01/2562 16.50 20.00 15.00
12/01/2562 15.67 20.00 16.67
11/01/2562 16.00 - 17.50
10/01/2562 15.50 - 15.00
09/01/2562 14.50 - 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product