ราคาขนุน

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 16.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา - บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
23/03/2562 16.00 - 15.00
22/03/2562 16.50 20.00 17.67
21/03/2562 16.50 20.00 17.67
20/03/2562 16.17 20.00 17.67
19/03/2562 16.25 - 19.50
18/03/2562 18.17 20.00 18.00
17/03/2562 16.75 20.00 15.00
16/03/2562 16.67 20.00 17.67
15/03/2562 16.50 20.00 17.67
14/03/2562 16.67 20.00 17.67
13/03/2562 16.33 20.00 17.67
12/03/2562 17.00 20.00 17.67
11/03/2562 16.50 - 19.00
10/03/2562 17.00 - 15.00
09/03/2562 16.00 20.00 17.67
08/03/2562 16.00 20.00 17.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product