ราคาขนุน

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 17.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา - บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
25/06/2562 17.00 - 15.00
24/06/2562 18.67 - 17.33
23/06/2562 17.00 - 15.00
22/06/2562 17.33 - 17.67
21/06/2562 17.67 - 18.00
20/06/2562 17.67 - 18.00
19/06/2562 16.33 20.00 17.33
18/06/2562 16.00 20.00 17.33
17/06/2562 16.33 20.00 17.33
16/06/2562 17.00 20.00 14.00
15/06/2562 16.67 20.00 16.67
14/06/2562 16.67 20.00 16.67
13/06/2562 16.50 - 18.50
12/06/2562 16.67 20.00 17.67
11/06/2562 17.00 20.00 18.33
10/06/2562 18.67 20.00 18.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product