ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
25/06/2562 25.00
24/06/2562 25.00
23/06/2562 22.50
22/06/2562 22.50
21/06/2562 22.50
20/06/2562 25.00
19/06/2562 22.50
18/06/2562 22.50
17/06/2562 22.50
16/06/2562 22.50
15/06/2562 22.50
14/06/2562 22.50
13/06/2562 22.50
12/06/2562 25.00
11/06/2562 22.50
10/06/2562 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product