ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 19.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
24/01/2562 19.50
23/01/2562 19.75
22/01/2562 19.75
21/01/2562 19.75
20/01/2562 19.75
19/01/2562 19.75
18/01/2562 19.75
17/01/2562 19.75
16/01/2562 19.75
15/01/2562 19.75
14/01/2562 19.75
13/01/2562 19.75
12/01/2562 19.75
11/01/2562 19.75
10/01/2562 19.75
09/01/2562 19.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product