ราคากุ้งวันนี้ > ราคากุ้งย้อนหลัง ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2018 ถึง 13 ม.ค. 2019
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
13/01/2019 280.00 200.00 - 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
12/01/2019 280.00 200.00 - 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
11/01/2019 290.00 200.00 162.50 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
10/01/2019 290.00 200.00 162.50 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
09/01/2019 290.00 200.00 162.50 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
08/01/2019 290.00 200.00 162.50 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
07/01/2019 290.00 200.00 155.00 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
06/01/2019 290.00 200.00 - 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
05/01/2019 290.00 200.00 - 550.00 290.00 350.00 160.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
04/01/2019 290.00 200.00 150.00 600.00 290.00 350.00 160.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
03/01/2019 290.00 200.00 - 600.00 290.00 350.00 160.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
02/01/2019 290.00 200.00 150.00 600.00 290.00 350.00 160.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
01/01/2019 290.00 200.00 - 450.00 250.00 350.00 160.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
31/12/2018 300.00 200.00 - 450.00 250.00 350.00 160.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
30/12/2018 290.00 200.00 - 450.00 250.00 350.00 160.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งย้อนหลัง, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product