ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม - บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 300.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 190.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ - บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว - บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
24/01/2562 - - - - - - - 300.00 190.00 - - -
23/01/2562 280.00 200.00 172.50 550.00 350.00 340.00 210.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
22/01/2562 - 200.00 172.50 550.00 290.00 340.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
21/01/2562 280.00 200.00 170.00 550.00 290.00 345.00 205.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
20/01/2562 250.00 200.00 - 520.00 290.00 345.00 205.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
19/01/2562 250.00 200.00 - 500.00 290.00 345.00 205.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
18/01/2562 250.00 200.00 170.00 550.00 290.00 345.00 205.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
17/01/2562 250.00 200.00 170.00 550.00 290.00 335.00 205.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
16/01/2562 250.00 200.00 170.00 550.00 290.00 355.00 205.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
15/01/2562 280.00 200.00 170.00 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
14/01/2562 280.00 200.00 170.00 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
13/01/2562 280.00 200.00 - 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
12/01/2562 280.00 200.00 - 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
11/01/2562 290.00 200.00 162.50 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
10/01/2562 290.00 200.00 162.50 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
09/01/2562 290.00 200.00 162.50 550.00 290.00 355.00 200.00 300.00 190.00 900.00 620.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product