ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 200.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 185.00 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 600.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 360.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 375.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 870.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 600.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
20/02/2561 250.00 200.00 185.00 600.00 300.00 360.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
19/02/2561 250.00 200.00 175.00 600.00 300.00 360.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
18/02/2561 250.00 200.00 - 600.00 300.00 340.00 180.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
17/02/2561 250.00 200.00 - 500.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
16/02/2561 250.00 200.00 175.00 500.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
15/02/2561 250.00 200.00 175.00 500.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
14/02/2561 250.00 200.00 177.50 600.00 300.00 380.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
13/02/2561 250.00 200.00 177.50 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
12/02/2561 250.00 200.00 182.50 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
11/02/2561 250.00 200.00 - 600.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
10/02/2561 250.00 200.00 - 600.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
09/02/2561 250.00 200.00 182.50 600.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
08/02/2561 250.00 200.00 182.50 600.00 300.00 370.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
07/02/2561 250.00 200.00 182.50 550.00 300.00 370.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
06/02/2561 250.00 200.00 - 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
05/02/2561 250.00 200.00 180.00 600.00 300.00 360.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product