ราคากุ้ง
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562
กุ้งขาวเบอร์ใหญ่
320.00
บาท/กก.
กุ้งขาวเบอร์เล็ก
120.00
บาท/กก.
กุ้งขาวแวนนาไม
-
บาท/กก.
กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่
450.00
บาท/กก.
กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก
280.00
บาท/กก.
กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่
320.00
บาท/กก.
กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก
235.00
บาท/กก.
กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่
330.00
บาท/กก.
กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก
220.00
บาท/กก.
กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่
940.00
บาท/กก.
กุ้งทรายแกะ
650.00
บาท/กก.
กุ้งฝอยขาว
180.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กุ้ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม