ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 240.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 220.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม - บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 600.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 340.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 300.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 200.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 870.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 610.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
17/07/2561 240.00 220.00 - 600.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
16/07/2561 240.00 220.00 165.00 600.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
15/07/2561 240.00 220.00 - 600.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
14/07/2561 - - - 600.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 - - -
13/07/2561 - - 165.00 600.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 - - -
12/07/2561 240.00 220.00 162.50 550.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 - - -
11/07/2561 240.00 220.00 162.50 550.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
10/07/2561 240.00 220.00 162.50 550.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
09/07/2561 240.00 220.00 157.50 550.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
08/07/2561 240.00 220.00 - 550.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
07/07/2561 240.00 220.00 - 600.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
06/07/2561 240.00 220.00 - 550.00 300.00 330.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
05/07/2561 240.00 220.00 125.00 550.00 300.00 350.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
04/07/2561 240.00 220.00 122.50 550.00 300.00 350.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
03/07/2561 240.00 220.00 125.00 600.00 300.00 360.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
02/07/2561 240.00 220.00 125.00 600.00 300.00 340.00 210.00 300.00 200.00 870.00 610.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product