ราคากุ้งแห้ง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งแห้งเนื้อ 300.00 บาท/กก.
(B) กุ้งแห้งแก้ว 650.00 บาท/กก.
(C) กุ้งแห้งฝอยแดง 160.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งแห้งเนื้อ (B) กุ้งแห้งแก้ว (C) กุ้งแห้งฝอยแดง
24/01/2562 300.00 650.00 160.00
23/01/2562 300.00 650.00 160.00
22/01/2562 300.00 650.00 160.00
21/01/2562 300.00 650.00 160.00
20/01/2562 300.00 650.00 160.00
19/01/2562 300.00 650.00 160.00
18/01/2562 300.00 650.00 160.00
17/01/2562 300.00 650.00 160.00
16/01/2562 300.00 650.00 160.00
15/01/2562 300.00 650.00 160.00
14/01/2562 300.00 650.00 160.00
13/01/2562 300.00 650.00 160.00
12/01/2562 300.00 650.00 160.00
11/01/2562 300.00 650.00 160.00
10/01/2562 300.00 650.00 160.00
09/01/2562 300.00 650.00 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งแห้งรายวัน, ราคากุ้งแห้งเนื้อ, ราคากุ้งแห้งแก้ว, ราคากุ้งแห้งฝอยแดง,
bg product