ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ - บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง - บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.90 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
19/11/2561 - - - - - 0.90
18/11/2561 - - - - - 0.90
17/11/2561 5.30 3.10 - - 1.00 0.90
16/11/2561 5.30 3.10 - - 1.00 1.00
15/11/2561 5.30 3.10 - - 1.00 1.00
14/11/2561 4.40 2.40 - - 1.00 -
13/11/2561 5.00 3.00 - - 1.00 -
12/11/2561 5.00 3.00 - - 1.00 -
11/11/2561 5.00 2.80 - - - 0.80
10/11/2561 5.00 2.60 - - 1.00 -
09/11/2561 5.30 2.90 - - 1.00 0.80
08/11/2561 5.60 3.30 - - 0.90 0.80
07/11/2561 5.60 3.30 - - 0.90 1.00
06/11/2561 5.60 3.30 - - 0.90 1.00
05/11/2561 5.30 3.10 - - 1.00 0.80
04/11/2561 5.00 2.40 - - - 0.80
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product