ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 3.00 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 1.60 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ 0.80 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู - บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
13/07/2562 3.00 1.60 - - 0.80 -
12/07/2562 2.60 1.60 - - 0.80 -
11/07/2562 3.00 1.60 - - 0.80 -
10/07/2562 3.00 1.60 - - 0.80 -
09/07/2562 3.00 1.60 - - 0.80 -
08/07/2562 3.00 1.60 - - 0.80 -
06/07/2562 3.40 2.00 - - 0.80 -
05/07/2562 3.40 2.00 - - 0.80 -
04/07/2562 3.00 2.00 - - 0.70 -
03/07/2562 3.60 2.40 - - 0.80 -
02/07/2562 3.60 2.40 - - 0.80 -
01/07/2562 3.60 2.40 - - 0.80 -
29/06/2562 5.00 3.00 - - 0.70 -
28/06/2562 4.00 3.00 - - 0.70 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product