ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 5.30 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 2.60 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) 9.00 บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ 1.00 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.60 บาท/ดอก
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
21/11/2560 5.30 2.60 - 9.00 1.00 0.60
20/11/2560 5.30 2.60 - 9.00 1.00 0.80
19/11/2560 5.40 2.60 10.00 8.00 1.00 0.80
18/11/2560 5.40 2.60 10.00 8.00 1.00 0.80
17/11/2560 5.10 2.60 10.00 8.00 1.00 0.80
16/11/2560 5.40 2.60 10.00 8.00 1.00 0.80
15/11/2560 5.40 2.60 10.00 8.00 0.90 0.80
14/11/2560 5.60 2.60 10.00 8.00 1.00 0.85
13/11/2560 5.80 2.90 10.00 8.00 1.00 0.80
12/11/2560 5.60 3.00 10.00 8.00 1.00 0.80
11/11/2560 5.90 3.10 10.00 8.00 1.00 0.85
10/11/2560 6.80 3.20 10.00 8.00 1.00 0.90
09/11/2560 6.80 3.20 10.00 8.00 1.00 0.80
08/11/2560 6.80 3.00 10.00 8.00 1.00 0.80
07/11/2560 6.80 3.10 10.00 8.00 1.00 0.80
06/11/2560 6.00 3.00 - - 1.00 0.70
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product