ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 7.00 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 4.60 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.50 บาท/ดอก
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
21/02/2561 7.00 4.60 - - - 0.50
20/02/2561 7.00 5.30 - - 0.50 0.40
19/02/2561 7.00 4.80 - - 0.50 0.40
18/02/2561 7.30 5.20 35.00 - 0.80 0.50
17/02/2561 7.30 5.20 35.00 - 0.80 0.50
16/02/2561 7.30 5.30 35.00 - 0.80 0.30
15/02/2561 8.80 6.80 35.00 - 0.50 0.45
14/02/2561 9.80 7.80 35.00 - 0.80 0.55
13/02/2561 9.60 7.30 35.00 - 1.00 0.90
12/02/2561 8.80 6.90 35.00 30.00 1.00 1.00
11/02/2561 8.50 6.90 30.00 - 0.80 1.00
10/02/2561 8.50 6.70 30.00 - 0.80 0.95
09/02/2561 8.50 6.70 30.00 - 0.80 0.45
08/02/2561 8.20 6.60 30.00 - 0.80 0.60
07/02/2561 7.80 5.20 - - 0.40 0.55
06/02/2561 7.60 5.20 - - 0.40 0.45
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product