ราคากุหลาบ
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
กุหลาบตากเบอร์ใหญ่
5.00
บาท/ดอก
กุหลาบตากเบอร์กลาง
3.00
บาท/ดอก
กุหลาบหนู
-
บาท/ดอก
กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.)
-
บาท/ดอก
กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.)
-
บาท/ดอก
กุหลาบมอญ
-
บาท/ดอก
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กุหลาบ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม