ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 7.00 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 5.00 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.80 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
19/08/2561 7.00 5.00 - - - 0.80
18/08/2561 7.30 5.20 10.00 12.00 1.00 0.85
17/08/2561 7.40 5.40 10.00 9.00 1.00 0.80
16/08/2561 6.90 5.00 - - 0.60 0.80
15/08/2561 7.00 5.00 - - - 0.90
14/08/2561 7.00 5.00 - - - 0.90
13/08/2561 7.00 5.00 - - - 1.00
12/08/2561 7.00 5.00 - - - 1.00
11/08/2561 7.30 5.10 - - 1.50 1.50
10/08/2561 7.30 5.40 10.00 7.00 1.50 1.50
09/08/2561 6.40 4.80 - - 1.50 1.40
08/08/2561 6.40 4.80 - 12.00 1.50 1.30
07/08/2561 6.40 4.90 - - 1.20 1.45
06/08/2561 6.40 4.60 - - 1.40 1.00
05/08/2561 6.40 4.80 - - - 0.80
04/08/2561 5.20 3.80 - 12.00 0.60 0.80
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product