ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 100.00 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 50.00 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
24/01/2562 100.00 50.00 90.00
23/01/2562 110.00 46.67 90.00
22/01/2562 110.00 46.67 95.00
21/01/2562 110.00 46.67 95.00
20/01/2562 110.00 52.50 105.00
19/01/2562 110.00 46.67 96.67
18/01/2562 110.00 45.00 93.33
17/01/2562 110.00 45.00 96.67
16/01/2562 110.00 45.00 96.67
15/01/2562 110.00 46.67 96.67
14/01/2562 110.00 48.33 96.67
13/01/2562 107.50 52.50 105.00
12/01/2562 110.00 46.67 96.67
11/01/2562 110.00 46.67 96.67
10/01/2562 110.00 48.33 96.67
09/01/2562 110.00 48.33 98.33
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product