ราคากุยช่าย
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
กุยช่ายขาว
125.00
บาท/กก.
กุยช่ายเขียว
40.00
บาท/กก.
กุยช่ายดอก
82.50
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กุยช่าย
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม