ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 110.00 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 32.50 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 51.25 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
25/06/2562 110.00 32.50 51.25
24/06/2562 113.33 42.50 66.67
23/06/2562 105.00 42.50 75.00
22/06/2562 116.67 39.17 58.33
21/06/2562 116.67 39.17 56.67
20/06/2562 116.67 39.17 53.33
19/06/2562 116.67 39.17 56.67
18/06/2562 79.33 39.17 56.67
17/06/2562 116.67 39.17 56.67
16/06/2562 110.00 43.75 73.75
15/06/2562 115.83 39.17 65.83
14/06/2562 115.83 39.17 65.83
13/06/2562 115.83 39.17 60.00
12/06/2562 115.83 39.17 65.83
11/06/2562 116.67 39.17 65.83
10/06/2562 123.33 39.17 66.67
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product