ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 8.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 35.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ - บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ 65.00 บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
24/01/2562 8.00 35.00 - 35.00 65.00 -
23/01/2562 6.83 31.67 60.00 25.00 65.00 40.00
22/01/2562 7.67 33.33 60.00 25.33 65.00 40.00
21/01/2562 7.33 31.67 60.00 25.33 67.00 35.00
20/01/2562 8.25 32.50 20.00 30.00 65.00 35.00
19/01/2562 6.50 31.67 60.00 25.33 65.00 35.00
18/01/2562 6.83 31.67 60.00 24.67 65.00 35.00
17/01/2562 7.33 31.67 60.00 25.33 - 35.00
16/01/2562 7.33 31.67 60.00 25.33 65.00 40.00
15/01/2562 6.50 31.67 60.00 28.67 70.00 40.00
14/01/2562 6.33 31.67 60.00 27.33 40.00 40.00
13/01/2562 6.25 32.50 20.00 22.50 - 40.00
12/01/2562 7.00 31.67 60.00 21.00 - 40.00
11/01/2562 7.00 31.67 60.00 22.67 40.00 40.00
10/01/2562 7.33 31.67 60.00 22.67 40.00 40.00
09/01/2562 6.33 31.67 60.00 22.67 - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product