ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 9.33 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 30.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 25.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 52.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ 70.00 บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 75.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
20/02/2561 9.33 30.00 25.00 52.67 70.00 75.00
19/02/2561 9.00 30.00 25.00 52.33 70.00 75.00
18/02/2561 9.00 32.50 25.00 72.50 70.00 75.00
17/02/2561 9.33 30.00 25.00 52.33 70.00 75.00
16/02/2561 8.00 32.50 25.00 72.50 70.00 75.00
15/02/2561 8.33 30.00 25.00 53.33 72.50 75.00
14/02/2561 8.33 30.00 25.00 53.33 72.50 75.00
13/02/2561 7.00 32.50 25.00 62.50 72.50 45.00
12/02/2561 7.50 32.50 25.00 62.50 70.00 45.00
11/02/2561 9.00 32.50 25.00 62.50 70.00 45.00
10/02/2561 8.50 32.50 25.00 57.50 70.00 45.00
09/02/2561 8.67 30.00 25.00 43.67 60.00 45.00
08/02/2561 8.67 28.33 25.00 41.67 55.00 45.00
07/02/2561 8.00 30.00 25.00 57.50 55.00 45.00
06/02/2561 8.67 28.33 25.00 38.33 55.00 45.00
05/02/2561 8.67 28.33 25.00 37.67 55.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product