ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 11.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 33.33 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 42.50 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 45.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 65.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
21/11/2560 11.00 33.33 42.50 45.67 - 65.00
20/11/2560 11.33 33.33 42.50 45.67 - 65.00
19/11/2560 11.00 37.50 25.00 57.50 - 65.00
18/11/2560 12.00 35.00 42.50 46.00 - 65.00
17/11/2560 11.67 35.00 32.50 42.67 70.00 55.00
16/11/2560 10.67 35.00 42.50 46.67 80.00 65.00
15/11/2560 10.50 37.50 35.00 61.25 80.00 65.00
14/11/2560 10.50 38.33 32.50 51.67 80.00 65.00
13/11/2560 11.67 38.33 35.00 45.00 80.00 65.00
12/11/2560 11.00 37.50 25.00 65.00 80.00 65.00
11/11/2560 12.00 38.33 32.50 51.67 80.00 65.00
10/11/2560 12.33 38.33 32.50 50.00 - 65.00
09/11/2560 12.50 37.50 25.00 62.50 - 65.00
08/11/2560 13.00 36.25 25.00 61.25 - 65.00
07/11/2560 12.00 37.50 25.00 61.25 - 65.00
06/11/2560 11.50 35.00 25.00 60.00 - 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product