ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 10.50 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 35.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 25.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 78.75 บาท/กก.
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 85.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
25/09/2560 10.50 35.00 25.00 78.75 - 85.00
24/09/2560 11.00 35.00 25.00 80.00 - 85.00
23/09/2560 10.50 35.00 20.00 67.50 - 60.00
22/09/2560 11.50 35.00 20.00 70.00 - 60.00
21/09/2560 13.00 32.50 20.00 70.00 - 60.00
20/09/2560 13.00 32.50 20.00 70.00 - 60.00
19/09/2560 13.00 32.50 20.00 65.00 - 60.00
18/09/2560 14.00 32.50 20.00 75.00 - 80.00
17/09/2560 12.50 35.00 20.00 70.00 - 80.00
16/09/2560 12.50 35.00 20.00 70.00 - 80.00
15/09/2560 11.00 35.00 20.00 70.00 - 80.00
14/09/2560 10.50 35.00 20.00 70.00 - 80.00
13/09/2560 12.00 42.50 20.00 70.00 - 80.00
12/09/2560 12.50 35.00 20.00 70.00 - 80.00
11/09/2560 13.50 35.00 20.00 72.50 - 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product