ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 13.50 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 42.50 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ - บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 36.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
25/06/2561 13.50 42.50 - 36.50 - -
24/06/2561 10.00 35.00 25.00 55.00 - 65.00
23/06/2561 13.00 35.00 25.00 36.00 - 65.00
22/06/2561 12.33 40.00 - 36.00 - -
21/06/2561 12.00 35.00 25.00 55.00 - 65.00
20/06/2561 13.00 37.50 25.00 38.33 - 65.00
19/06/2561 13.67 32.50 25.00 38.33 - 65.00
18/06/2561 13.00 32.50 25.00 37.33 - 65.00
17/06/2561 9.50 32.50 25.00 50.00 - 65.00
16/06/2561 13.00 31.67 25.00 36.67 - 65.00
15/06/2561 13.00 31.67 25.00 39.00 - 65.00
14/06/2561 9.00 32.50 25.00 47.50 - 65.00
13/06/2561 11.00 30.00 25.00 42.33 7.00 65.00
12/06/2561 10.00 30.00 25.00 41.67 7.00 65.00
11/06/2561 10.33 30.00 25.00 41.67 - 65.00
10/06/2561 11.00 30.00 25.00 52.50 - 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product