ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 20.50 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 28.33 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 25.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 31.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 50.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
25/06/2562 20.50 28.33 25.00 31.00 - 50.00
24/06/2562 19.00 28.33 25.00 34.00 - 50.00
23/06/2562 18.25 30.00 25.00 35.00 - 50.00
22/06/2562 20.17 25.00 25.00 30.00 - 50.00
21/06/2562 19.17 25.00 25.00 30.00 - 50.00
20/06/2562 20.50 25.00 25.00 30.00 - 50.00
19/06/2562 19.67 25.00 20.00 30.00 - 40.00
18/06/2562 19.00 25.00 25.00 30.67 - 50.00
17/06/2562 16.00 25.00 25.00 27.33 - 50.00
16/06/2562 16.00 30.00 25.00 37.50 - 50.00
15/06/2562 16.67 28.33 47.50 31.67 - 50.00
14/06/2562 16.00 28.33 25.00 32.33 - 50.00
13/06/2562 16.83 25.00 25.00 31.67 - 50.00
12/06/2562 17.17 28.33 25.00 31.67 - 50.00
11/06/2562 16.50 28.33 25.00 32.33 - 50.00
10/06/2562 17.83 28.33 30.00 31.67 - 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product