ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 8.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 30.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 20.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 47.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
25/04/2561 8.00 30.00 20.00 47.50 - -
24/04/2561 9.33 30.00 20.00 36.67 - -
23/04/2561 9.67 32.50 20.00 36.67 - -
22/04/2561 10.00 35.00 20.00 35.00 - -
21/04/2561 14.00 25.00 - 15.00 - -
20/04/2561 14.00 25.00 - 14.00 - -
19/04/2561 12.50 27.50 - 34.50 - -
18/04/2561 12.50 27.50 - 32.00 - -
17/04/2561 12.00 27.50 - 27.00 - -
16/04/2561 12.00 27.50 - 27.00 - 45.00
15/04/2561 10.00 30.00 - 40.00 - -
14/04/2561 12.00 27.50 - 27.50 - -
13/04/2561 9.00 30.00 - 40.00 - -
12/04/2561 10.00 27.50 - 28.00 - -
11/04/2561 10.00 27.50 - 28.00 - -
10/04/2561 11.67 30.00 13.00 32.33 - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product