ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 14.50 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 30.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ - บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 42.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
23/03/2562 14.50 30.00 - 42.50 - -
22/03/2562 15.00 30.00 19.50 27.50 - 50.00
21/03/2562 15.67 30.00 19.50 27.50 - 50.00
20/03/2562 15.67 30.00 19.50 27.83 - 50.00
19/03/2562 17.83 30.00 19.50 27.50 - 50.00
18/03/2562 18.50 30.00 19.50 18.00 - 50.00
16/03/2562 16.50 27.50 15.00 27.83 - -
15/03/2562 15.50 26.67 17.50 28.50 - 45.00
14/03/2562 15.67 26.67 17.50 28.50 - 45.00
13/03/2562 16.00 28.33 17.50 28.50 - 45.00
12/03/2562 16.00 28.33 17.50 28.83 - 40.00
11/03/2562 15.00 30.00 17.50 27.67 - 40.00
10/03/2562 14.00 30.00 20.00 25.00 - 40.00
09/03/2562 15.00 30.00 60.00 27.67 - 40.00
08/03/2562 15.17 30.00 60.00 26.00 - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product