ราคากะปิ

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะปิธรรมดา 50.00 บาท/กก.
(B) กะปิขาวพิเศษ 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะปิธรรมดา (B) กะปิขาวพิเศษ
24/01/2562 50.00 65.00
23/01/2562 65.00 65.00
22/01/2562 65.00 65.00
21/01/2562 65.00 65.00
20/01/2562 65.00 65.00
19/01/2562 65.00 65.00
18/01/2562 65.00 65.00
17/01/2562 65.00 65.00
16/01/2562 65.00 65.00
15/01/2562 65.00 65.00
14/01/2562 65.00 65.00
13/01/2562 65.00 65.00
12/01/2562 65.00 65.00
11/01/2562 65.00 65.00
10/01/2562 65.00 65.00
09/01/2562 65.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะปิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะปิรายวัน, ราคากะปิธรรมดา, ราคากะปิขาวพิเศษ,
bg product