ราคากะปิ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะปิธรรมดา 55.00 บาท/กก.
(B) กะปิขาวพิเศษ 67.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะปิธรรมดา (B) กะปิขาวพิเศษ
25/06/2562 55.00 67.00
24/06/2562 55.00 67.00
23/06/2562 67.50 67.00
22/06/2562 67.50 67.00
21/06/2562 67.50 67.00
20/06/2562 55.00 67.00
19/06/2562 67.50 67.00
18/06/2562 67.50 67.00
17/06/2562 67.50 67.00
16/06/2562 67.50 67.00
15/06/2562 67.50 67.00
14/06/2562 67.50 67.00
13/06/2562 67.50 67.00
12/06/2562 55.00 67.00
11/06/2562 67.50 67.00
10/06/2562 67.50 67.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะปิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะปิรายวัน, ราคากะปิธรรมดา, ราคากะปิขาวพิเศษ,
bg product