ราคากะทิ

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะทิ 65.00 บาท/ถุง
วันที่ (A) กะทิ
24/01/2562 65.00
23/01/2562 65.00
22/01/2562 65.00
21/01/2562 65.00
20/01/2562 65.00
19/01/2562 65.00
18/01/2562 65.00
17/01/2562 65.00
16/01/2562 65.00
15/01/2562 65.00
14/01/2562 65.00
13/01/2562 65.00
12/01/2562 65.00
11/01/2562 65.00
10/01/2562 65.00
09/01/2562 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะทิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะทิรายวัน, ราคากะทิ,
bg product