ราคากล้วย

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 500.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
19/08/2561 500.00 - - 35.00 30.00
18/08/2561 425.00 280.00 450.00 30.00 26.00
17/08/2561 440.00 300.00 450.00 30.00 27.50
16/08/2561 410.00 280.00 400.00 30.00 27.50
15/08/2561 500.00 - - 30.00 25.00
14/08/2561 525.00 - - 30.00 25.00
13/08/2561 525.00 - - 30.00 25.00
12/08/2561 525.00 - - 35.00 30.00
11/08/2561 422.50 280.00 450.00 30.00 22.50
10/08/2561 412.50 280.00 480.00 30.00 22.50
09/08/2561 410.00 280.00 450.00 32.50 22.50
08/08/2561 450.00 280.00 450.00 32.50 22.50
07/08/2561 465.00 300.00 450.00 35.00 25.00
06/08/2561 435.00 300.00 450.00 32.50 22.50
05/08/2561 550.00 - - 32.50 22.50
04/08/2561 450.00 300.00 450.00 32.50 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product