ราคากล้วย

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 600.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 37.50 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
21/02/2561 600.00 37.50 30.00
20/02/2561 475.00 33.75 27.50
19/02/2561 475.00 33.75 27.50
18/02/2561 425.00 35.00 30.00
17/02/2561 650.00 32.50 27.50
16/02/2561 425.00 32.50 25.00
15/02/2561 650.00 35.00 30.00
14/02/2561 700.00 35.00 29.00
13/02/2561 525.00 35.00 30.00
12/02/2561 475.00 40.00 32.50
11/02/2561 425.00 40.00 32.50
10/02/2561 387.50 32.50 30.00
09/02/2561 400.00 32.50 27.50
08/02/2561 400.00 32.50 27.50
07/02/2561 400.00 32.50 27.50
06/02/2561 395.00 32.50 27.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product