ราคากล้วย

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 600.00 บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ - บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ - บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
16/07/2562 - - 600.00 - -
15/07/2562 - - - 40.00 40.00
14/07/2562 - - - 40.00 40.00
13/07/2562 - - 750.00 40.00 40.00
12/07/2562 - - - 40.00 40.00
11/07/2562 - - - 40.00 40.00
10/07/2562 - - 600.00 - -
09/07/2562 - - 550.00 40.00 40.00
08/07/2562 - - 550.00 40.00 40.00
07/07/2562 - - 550.00 40.00 40.00
06/07/2562 - - 550.00 40.00 40.00
05/07/2562 380.00 - 600.00 40.00 40.00
04/07/2562 380.00 - 620.00 40.00 40.00
03/07/2562 380.00 - 620.00 35.00 45.00
02/07/2562 380.00 - 620.00 40.00 40.00
01/07/2562 - - - 40.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product