ราคากล้วย

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 500.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 32.50 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
18/02/2562 500.00 - - 32.50 24.00
17/02/2562 425.00 250.00 450.00 35.00 24.00
16/02/2562 425.00 250.00 450.00 35.00 25.00
15/02/2562 450.00 250.00 450.00 35.00 30.00
14/02/2562 425.00 280.00 450.00 35.00 25.00
13/02/2562 450.00 280.00 450.00 35.00 24.00
12/02/2562 465.00 200.00 500.00 35.00 28.00
11/02/2562 480.00 200.00 500.00 35.00 25.00
10/02/2562 480.00 250.00 500.00 35.00 30.00
09/02/2562 480.00 - 500.00 35.00 27.50
08/02/2562 462.50 200.00 500.00 35.00 30.00
07/02/2562 465.00 200.00 500.00 35.00 30.00
06/02/2562 562.50 220.00 550.00 35.00 26.50
05/02/2562 600.00 250.00 480.00 35.00 30.00
04/02/2562 450.00 200.00 - 35.00 30.00
03/02/2562 975.00 - - 32.50 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product