ราคากล้วย

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 550.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 37.50 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
25/04/2562 550.00 - - 37.50 25.00
24/04/2562 475.00 - 500.00 37.50 25.00
23/04/2562 - - 500.00 40.00 25.00
22/04/2562 550.00 - - 37.50 25.00
21/04/2562 - - - 30.00 25.00
20/04/2562 550.00 - 500.00 32.50 25.00
19/04/2562 - - 500.00 30.00 25.00
18/04/2562 550.00 - - 35.00 25.00
17/04/2562 550.00 - - 32.50 25.00
16/04/2562 - - - 30.00 25.00
15/04/2562 550.00 - - 32.50 25.00
14/04/2562 550.00 - - 30.00 27.50
13/04/2562 470.00 300.00 430.00 32.50 27.50
12/04/2562 590.00 - - 32.50 25.00
11/04/2562 550.00 - - 32.50 25.00
10/04/2562 525.00 - - 35.00 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product