ราคากล้วย

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 565.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
19/11/2561 565.00 - - 35.00 25.00
18/11/2561 565.00 - - 30.00 20.00
17/11/2561 492.50 - 480.00 30.00 20.00
16/11/2561 565.00 - - 30.00 20.00
15/11/2561 565.00 - - 35.00 25.00
14/11/2561 - - - 25.00 15.00
13/11/2561 420.00 350.00 480.00 - -
12/11/2561 380.00 320.00 450.00 25.00 15.00
11/11/2561 580.00 - - 32.50 22.50
10/11/2561 380.00 320.00 450.00 25.00 20.00
09/11/2561 492.50 380.00 480.00 30.00 22.50
08/11/2561 492.50 380.00 480.00 32.50 22.50
07/11/2561 492.50 380.00 480.00 32.50 22.50
06/11/2561 492.50 380.00 480.00 32.50 22.50
05/11/2561 482.50 350.00 450.00 30.00 23.50
04/11/2561 565.00 - - 30.00 23.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product