ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น 150.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง 150.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา 150.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ 150.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น 150.00 บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า 150.00 บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม 150.00 บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก 150.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม 150.00 บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา 150.00 บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา 150.00 บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว - บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง - บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
25/06/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - - -
24/06/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - - 200.00
23/06/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - - -
22/06/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - - 200.00
21/06/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 140.00 140.00 140.00 140.00 - - 200.00
20/06/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - 200.00 200.00
19/06/2562 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 - 180.00 220.00
18/06/2562 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 - 180.00 200.00
17/06/2562 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 - 180.00 250.00
16/06/2562 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 - - -
15/06/2562 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 200.00 220.00 220.00 220.00 - - 250.00
14/06/2562 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 202.50 235.00 235.00 235.00 - 180.00 250.00
13/06/2562 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 195.00 210.00 210.00 210.00 - - 250.00
12/06/2562 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 195.00 210.00 210.00 210.00 - 180.00 250.00
11/06/2562 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 - - 250.00
10/06/2562 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product