ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 70.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 70.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 70.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 75.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 70.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
25/04/2562 70.00 70.00 70.00 75.00 70.00
24/04/2562 75.00 75.00 75.00 77.50 75.00
23/04/2562 - - - 80.00 -
22/04/2562 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
20/04/2562 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
18/04/2562 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
17/04/2562 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
15/04/2562 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
14/04/2562 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
13/04/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
12/04/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
11/04/2562 95.00 95.00 95.00 107.50 95.00
10/04/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product