ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 130.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 130.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 130.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 125.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 130.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
25/06/2561 130.00 130.00 130.00 125.00 130.00
24/06/2561 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
23/06/2561 130.00 130.00 130.00 140.00 130.00
22/06/2561 125.00 125.00 125.00 122.50 125.00
21/06/2561 125.00 125.00 125.00 122.50 125.00
20/06/2561 150.00 150.00 150.00 135.00 150.00
19/06/2561 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
18/06/2561 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
17/06/2561 130.00 130.00 130.00 135.00 130.00
16/06/2561 130.00 130.00 130.00 125.00 130.00
15/06/2561 150.00 150.00 150.00 135.00 150.00
14/06/2561 150.00 150.00 150.00 165.00 150.00
13/06/2561 150.00 150.00 150.00 165.00 150.00
12/06/2561 220.00 220.00 220.00 235.00 220.00
11/06/2561 220.00 220.00 220.00 235.00 220.00
10/06/2561 220.00 220.00 220.00 235.00 220.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product