ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 55.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 50.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 55.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 67.50 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 55.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
19/12/2561 55.00 50.00 55.00 67.50 55.00
18/12/2561 55.00 50.00 55.00 62.50 55.00
17/12/2561 60.00 60.00 60.00 70.00 60.00
16/12/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
15/12/2561 55.00 55.00 55.00 62.50 55.00
14/12/2561 60.00 60.00 60.00 65.00 60.00
13/12/2561 60.00 60.00 60.00 65.00 60.00
12/12/2561 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
11/12/2561 50.00 50.00 50.00 60.00 50.00
10/12/2561 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
09/12/2561 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
08/12/2561 55.00 55.00 55.00 62.50 55.00
07/12/2561 55.00 55.00 55.00 62.50 55.00
06/12/2561 55.00 55.00 55.00 62.50 55.00
05/12/2561 55.00 55.00 55.00 62.50 55.00
04/12/2561 50.00 50.00 50.00 60.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product