ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 100.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 100.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 100.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 100.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 100.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
19/02/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
18/02/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17/02/2562 90.00 90.00 90.00 120.00 90.00
16/02/2562 100.00 100.00 100.00 125.00 100.00
15/02/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
14/02/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
13/02/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
12/02/2562 120.00 120.00 120.00 135.00 120.00
11/02/2562 130.00 130.00 130.00 140.00 130.00
10/02/2562 130.00 130.00 130.00 135.00 130.00
09/02/2562 120.00 130.00 130.00 140.00 130.00
08/02/2562 120.00 130.00 130.00 140.00 130.00
07/02/2562 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
06/02/2562 145.00 145.00 145.00 147.50 145.00
05/02/2562 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
04/02/2562 150.00 150.00 150.00 135.00 150.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product