ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 16.25 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบกระเพรา
25/06/2562 16.25
24/06/2562 21.67
23/06/2562 20.00
22/06/2562 21.67
21/06/2562 18.33
20/06/2562 16.67
19/06/2562 21.67
18/06/2562 25.83
17/06/2562 20.83
16/06/2562 21.25
15/06/2562 21.67
14/06/2562 20.00
13/06/2562 22.50
12/06/2562 21.67
11/06/2562 25.83
10/06/2562 20.83
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product