ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบกระเพรา
24/01/2562 20.00
23/01/2562 23.33
22/01/2562 24.17
21/01/2562 23.33
20/01/2562 30.00
19/01/2562 26.67
18/01/2562 21.67
17/01/2562 21.67
16/01/2562 23.33
15/01/2562 21.67
14/01/2562 28.33
13/01/2562 35.00
12/01/2562 28.33
11/01/2562 21.67
10/01/2562 23.33
09/01/2562 21.67
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product