ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 41.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 120.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 105.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
20/02/2561 110.00 41.00 120.00 105.00
19/02/2561 76.50 41.00 120.00 105.00
18/02/2561 110.00 41.00 120.00 105.00
17/02/2561 115.00 41.00 120.00 105.00
16/02/2561 110.00 41.00 120.00 95.00
15/02/2561 115.00 41.00 120.00 95.00
14/02/2561 115.00 41.00 120.00 95.00
13/02/2561 110.00 41.00 120.00 95.00
12/02/2561 110.00 42.00 120.00 95.00
11/02/2561 110.00 42.00 120.00 95.00
10/02/2561 110.00 42.00 120.00 95.00
09/02/2561 115.00 42.00 120.00 95.00
08/02/2561 108.33 42.00 120.00 100.00
07/02/2561 102.50 42.00 120.00 100.00
06/02/2561 108.33 42.00 120.00 100.00
05/02/2561 108.33 42.00 120.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product