ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 60.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน - บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
19/02/2562 60.00 30.00 - 90.00
18/02/2562 33.00 15.00 80.00 95.00
17/02/2562 55.00 35.00 80.00 100.00
16/02/2562 49.00 32.50 80.00 87.50
15/02/2562 49.00 32.50 80.00 87.50
14/02/2562 49.00 32.50 80.00 87.50
13/02/2562 49.00 32.50 80.00 87.50
12/02/2562 49.00 32.50 80.00 87.50
11/02/2562 49.00 32.50 80.00 100.00
09/02/2562 50.00 32.50 80.00 100.00
08/02/2562 47.50 30.00 - 100.00
07/02/2562 55.00 32.50 80.00 100.00
06/02/2562 55.00 32.50 80.00 100.00
05/02/2562 57.50 32.50 80.00 100.00
04/02/2562 56.67 32.50 80.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product