ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 60.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 37.50 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 95.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
25/04/2562 60.00 37.50 95.00 80.00
24/04/2562 60.00 39.50 95.00 80.00
23/04/2562 60.00 45.00 95.00 90.00
22/04/2562 60.00 39.50 95.00 90.00
21/04/2562 60.00 45.00 95.00 90.00
20/04/2562 60.00 39.50 95.00 83.75
19/04/2562 60.00 45.00 95.00 90.00
18/04/2562 60.00 39.50 95.00 90.00
17/04/2562 55.00 39.50 90.00 95.00
16/04/2562 55.00 45.00 90.00 100.00
15/04/2562 55.00 39.50 90.00 95.00
14/04/2562 50.00 45.00 90.00 95.00
13/04/2562 50.00 39.50 90.00 95.00
12/04/2562 52.50 39.50 90.00 95.00
11/04/2562 52.50 39.50 90.00 95.00
10/04/2562 52.50 39.50 90.00 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product