ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 118.33 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 41.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 145.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 120.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
21/11/2560 118.33 41.00 145.00 120.00
20/11/2560 118.33 41.00 145.00 120.00
19/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
18/11/2560 118.33 41.00 145.00 130.00
17/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
16/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
15/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
14/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
13/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
12/11/2560 117.50 43.50 145.00 130.00
11/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
10/11/2560 118.33 41.00 145.00 130.00
09/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
08/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
07/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
06/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product