ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 117.50 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 43.50 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 130.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
25/09/2560 117.50 43.50 130.00 80.00
24/09/2560 117.50 43.50 130.00 80.00
23/09/2560 117.50 43.50 130.00 80.00
22/09/2560 117.50 43.50 130.00 80.00
21/09/2560 117.50 43.50 130.00 80.00
20/09/2560 112.50 70.00 130.00 80.00
19/09/2560 112.50 70.00 130.00 80.00
18/09/2560 112.50 70.00 120.00 80.00
17/09/2560 112.50 70.00 120.00 70.00
16/09/2560 112.50 70.00 120.00 70.00
15/09/2560 112.50 70.00 120.00 70.00
14/09/2560 112.50 70.00 120.00 70.00
13/09/2560 112.50 70.00 120.00 80.00
12/09/2560 112.50 70.00 120.00 80.00
11/09/2560 112.50 70.00 120.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product