ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 95.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน - บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
25/06/2561 95.00 45.00 - 70.00
24/06/2561 87.50 38.50 80.00 75.00
23/06/2561 78.33 38.50 80.00 75.00
22/06/2561 90.00 45.00 - 70.00
21/06/2561 87.50 38.50 80.00 75.00
20/06/2561 78.33 38.50 80.00 80.00
19/06/2561 81.67 38.50 80.00 80.00
18/06/2561 78.33 38.50 80.00 80.00
17/06/2561 87.50 38.50 80.00 80.00
16/06/2561 81.67 38.50 80.00 80.00
15/06/2561 95.00 38.50 80.00 80.00
14/06/2561 87.50 38.50 80.00 80.00
13/06/2561 81.67 38.50 80.00 80.00
12/06/2561 81.67 38.50 80.00 80.00
11/06/2561 81.67 38.50 80.00 80.00
10/06/2561 90.00 38.50 80.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product