ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 56.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 110.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
21/09/2561 56.00 40.00 110.00 95.00
20/09/2561 51.67 40.00 110.00 95.00
19/09/2561 51.67 40.00 110.00 100.00
18/09/2561 51.67 40.00 110.00 100.00
17/09/2561 56.00 40.00 110.00 105.00
16/09/2561 59.00 40.00 70.00 100.00
15/09/2561 56.67 40.00 70.00 100.00
14/09/2561 56.67 2,530.00 70.00 100.00
13/09/2561 56.67 40.00 70.00 100.00
12/09/2561 56.67 40.00 90.00 110.00
11/09/2561 52.67 40.00 90.00 110.00
10/09/2561 74.00 47.50 90.00 110.00
09/09/2561 85.00 47.50 90.00 110.00
08/09/2561 73.33 47.50 90.00 110.00
07/09/2561 73.33 47.50 80.00 110.00
06/09/2561 73.33 47.50 80.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product