ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 14.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
19/02/2562 14.00 25.00 25.00
18/02/2562 20.67 16.00 25.00
17/02/2562 30.00 - -
16/02/2562 22.67 16.00 22.50
15/02/2562 23.33 16.00 22.50
14/02/2562 21.33 16.00 22.50
13/02/2562 22.00 16.00 22.50
12/02/2562 22.00 16.00 22.50
11/02/2562 26.00 16.00 22.50
09/02/2562 24.00 15.50 22.50
08/02/2562 24.00 15.50 22.50
07/02/2562 27.33 16.00 22.50
06/02/2562 27.00 16.00 27.50
05/02/2562 30.00 30.00 30.00
04/02/2562 27.00 16.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product