ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 24.50 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 30.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
25/04/2562 24.50 30.00 25.00
24/04/2562 21.00 18.50 25.00
23/04/2562 17.00 7.00 -
22/04/2562 17.00 19.00 25.00
21/04/2562 20.00 - -
20/04/2562 14.67 17.25 27.50
19/04/2562 15.00 8.00 -
18/04/2562 18.00 30.00 25.00
17/04/2562 13.33 17.75 25.00
16/04/2562 17.00 8.00 -
15/04/2562 15.33 20.00 25.00
14/04/2562 16.00 30.00 30.00
13/04/2562 19.00 30.00 25.00
12/04/2562 14.67 20.00 25.00
11/04/2562 16.67 20.00 25.00
10/04/2562 21.00 20.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product