ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 14.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 12.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ - บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
25/06/2561 14.00 12.00 -
24/06/2561 14.00 20.00 -
23/06/2561 14.67 12.00 -
22/06/2561 14.67 12.00 -
21/06/2561 12.00 20.00 -
20/06/2561 18.00 12.00 -
19/06/2561 16.33 12.00 -
18/06/2561 16.33 15.00 -
17/06/2561 16.00 20.00 -
16/06/2561 16.33 15.00 -
15/06/2561 16.33 15.00 -
14/06/2561 17.50 20.00 -
13/06/2561 16.33 16.25 -
12/06/2561 16.00 16.25 -
11/06/2561 16.00 16.25 -
10/06/2561 17.00 22.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product