ราคากระท้อน

ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) อิล่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) อิล่าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ทับทิมเบอร์เล็ก (C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ (D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก (E) อิล่าเบอร์ใหญ่ (F) อิล่าเบอร์เล็ก
03/10/2561 - - 50.00 30.00 - -
01/10/2561 - - 50.00 30.00 - -
29/09/2561 - - 50.00 35.00 - -
28/09/2561 - - 50.00 35.00 - -
27/09/2561 - - 50.00 35.00 - -
26/09/2561 - - 50.00 40.00 - -
24/09/2561 - - 60.00 40.00 - -
22/09/2561 - - 70.00 50.00 - -
21/09/2561 - - 70.00 50.00 - -
20/09/2561 - - 70.00 45.00 - -
19/09/2561 - - 70.00 45.00 - -
18/09/2561 - - 55.00 33.75 40.00 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากระท้อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระท้อนรายวัน, ราคาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาทับทิมเบอร์เล็ก, ราคาปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่, ราคาปุยฝ้ายเบอร์เล็ก, ราคาอิล่าเบอร์ใหญ่, ราคาอิล่าเบอร์เล็ก,
bg product