ราคากระท้อน

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) ทับทิมเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) อิล่าเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(F) อิล่าเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ทับทิมเบอร์เล็ก (C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ (D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก (E) อิล่าเบอร์ใหญ่ (F) อิล่าเบอร์เล็ก
25/06/2562 25.00 10.00 50.00 30.00 50.00 30.00
24/06/2562 25.00 10.00 65.00 40.00 50.00 30.00
23/06/2562 25.00 18.00 50.00 30.00 50.00 30.00
22/06/2562 25.00 18.00 65.00 30.00 50.00 30.00
21/06/2562 25.00 18.00 65.00 30.00 50.00 30.00
20/06/2562 25.00 18.00 65.00 30.00 50.00 30.00
19/06/2562 25.00 18.00 65.00 42.50 50.00 30.00
18/06/2562 25.00 18.00 65.00 42.50 50.00 30.00
17/06/2562 25.00 18.00 65.00 42.50 50.00 30.00
16/06/2562 25.00 10.00 65.00 42.50 50.00 30.00
15/06/2562 25.00 10.00 65.00 40.00 50.00 30.00
14/06/2562 25.00 10.00 65.00 40.00 50.00 30.00
13/06/2562 25.00 10.00 50.00 30.00 50.00 30.00
12/06/2562 25.00 10.00 57.50 35.00 45.00 35.00
11/06/2562 25.00 10.00 57.50 35.00 45.00 35.00
10/06/2562 26.00 10.00 57.50 35.00 45.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระท้อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระท้อนรายวัน, ราคาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาทับทิมเบอร์เล็ก, ราคาปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่, ราคาปุยฝ้ายเบอร์เล็ก, ราคาอิล่าเบอร์ใหญ่, ราคาอิล่าเบอร์เล็ก,
bg product