ราคากระชาย

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 76.00 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
25/06/2562 76.00 95.00
24/06/2562 77.33 93.33
23/06/2562 80.00 95.00
22/06/2562 77.33 90.00
21/06/2562 74.67 86.00
20/06/2562 77.33 89.33
19/06/2562 77.33 89.33
18/06/2562 77.33 89.33
17/06/2562 77.33 85.00
16/06/2562 76.00 90.00
15/06/2562 74.00 88.33
14/06/2562 76.00 90.67
13/06/2562 76.00 80.67
12/06/2562 72.00 84.00
11/06/2562 72.00 83.33
10/06/2562 71.33 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product