ราคากระชาย

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 42.00 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
24/01/2562 42.00 50.00
23/01/2562 38.67 50.67
22/01/2562 38.67 50.67
21/01/2562 38.67 50.67
20/01/2562 41.00 50.00
19/01/2562 39.00 47.33
18/01/2562 40.00 47.33
17/01/2562 43.33 50.67
16/01/2562 43.33 50.67
15/01/2562 40.00 50.67
14/01/2562 39.33 54.00
13/01/2562 44.00 55.00
12/01/2562 42.00 51.33
11/01/2562 44.00 45.00
10/01/2562 42.00 51.33
09/01/2562 42.00 51.33
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product