ราคากระชาย
ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564
กระชายหัว
61.67
บาท/กก.
กระชายซอย
73.33
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กระชาย
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม