ราคากบ

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 91.25 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 75.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
25/07/2560 91.25 75.00
24/07/2560 91.25 75.00
23/07/2560 91.25 75.00
22/07/2560 91.25 75.00
21/07/2560 91.25 75.00
20/07/2560 91.25 75.00
19/07/2560 91.25 75.00
18/07/2560 91.25 75.00
17/07/2560 91.25 75.00
16/07/2560 90.00 75.00
15/07/2560 91.25 75.00
14/07/2560 91.25 75.00
13/07/2560 91.25 75.00
12/07/2560 91.25 75.00
11/07/2560 91.25 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product