ราคากบ

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
19/02/2562 90.00 -
18/02/2562 100.00 80.00
17/02/2562 100.00 80.00
16/02/2562 95.00 80.00
15/02/2562 95.00 80.00
14/02/2562 95.00 80.00
13/02/2562 95.00 80.00
12/02/2562 95.00 80.00
11/02/2562 95.00 80.00
10/02/2562 100.00 80.00
09/02/2562 95.00 80.00
08/02/2562 95.00 80.00
07/02/2562 90.00 -
06/02/2562 95.00 80.00
05/02/2562 95.00 80.00
04/02/2562 90.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product