ราคากบ

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
15/07/2562 90.00 70.00
14/07/2562 90.00 70.00
13/07/2562 90.00 70.00
12/07/2562 90.00 70.00
11/07/2562 90.00 70.00
10/07/2562 90.00 70.00
09/07/2562 90.00 70.00
08/07/2562 90.00 70.00
07/07/2562 90.00 70.00
06/07/2562 90.00 70.00
05/07/2562 90.00 70.00
04/07/2562 90.00 70.00
03/07/2562 90.00 70.00
02/07/2562 90.00 70.00
01/07/2562 90.00 70.00
30/06/2562 90.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product