ราคากบ

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 91.25 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 75.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
25/09/2560 91.25 75.00
24/09/2560 91.25 75.00
23/09/2560 91.25 75.00
22/09/2560 91.25 75.00
21/09/2560 91.25 75.00
20/09/2560 91.25 75.00
19/09/2560 91.25 75.00
18/09/2560 91.25 75.00
17/09/2560 91.25 75.00
16/09/2560 91.25 75.00
15/09/2560 91.25 75.00
14/09/2560 91.25 75.00
13/09/2560 91.25 75.00
12/09/2560 91.25 75.00
11/09/2560 91.25 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product