ราคากบ

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 76.25 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
20/02/2561 76.25 90.00
19/02/2561 76.25 90.00
18/02/2561 76.25 90.00
17/02/2561 76.25 90.00
16/02/2561 76.25 90.00
15/02/2561 76.25 90.00
14/02/2561 76.25 90.00
13/02/2561 76.25 90.00
12/02/2561 76.25 90.00
11/02/2561 76.25 90.00
10/02/2561 76.25 90.00
09/02/2561 76.25 90.00
08/02/2561 76.25 90.00
07/02/2561 73.75 85.00
06/02/2561 73.75 85.00
05/02/2561 73.75 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product