ราคากบ

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 101.25 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
25/04/2562 101.25 80.00
24/04/2562 101.25 80.00
23/04/2562 100.00 80.00
22/04/2562 101.25 80.00
21/04/2562 100.00 80.00
20/04/2562 101.25 80.00
19/04/2562 100.00 80.00
18/04/2562 101.25 80.00
17/04/2562 101.25 80.00
16/04/2562 100.00 80.00
15/04/2562 101.25 80.00
14/04/2562 101.25 80.00
13/04/2562 101.25 80.00
12/04/2562 101.25 80.00
11/04/2562 101.25 80.00
10/04/2562 101.25 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product