ราคากบ

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 97.50 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
19/08/2561 97.50 80.00
18/08/2561 105.00 -
17/08/2561 97.50 80.00
16/08/2561 105.00 -
15/08/2561 105.00 -
14/08/2561 97.50 80.00
13/08/2561 97.50 80.00
12/08/2561 97.50 80.00
11/08/2561 105.00 -
10/08/2561 97.50 80.00
09/08/2561 100.00 85.00
08/08/2561 100.00 85.00
07/08/2561 100.00 85.00
06/08/2561 100.00 85.00
05/08/2561 100.00 85.00
04/08/2561 100.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product